Knutepunktfunksjon for frivillige organisasjoner

I Gjøvik kommune har vi en kontaktperson for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn og unge som står i fare for å havne i utenforskap.

Vi har oversikt over alle lag og foreninger, aktiviteter og relevante støtte- og tilskuddsordninger.

Kontaktperson

Vi sitter også kunnskap om barn og unge i lavinntektsfamilier i vår kommune, og deler erfaringer og samarbeider med frivilligheten og andre som jobber med barn og unge som står i fare for å havne i utenforskap.

Anne Tone K. King

Telefon: 46 80 18 35
E-post: anne-tone.king@gjovik.kommune.no