Slik søker du om helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for alle helse- og omsorgstjenester i Gjøvik kommune. Det er avdelingen Tildeling og koordinering som behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester. 

Hvem behandler søknaden? 

Tildeling og koordinering er kommunens kontaktpunkt for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse og omsorgstjenester. 
Tildeling og koordinering har også funksjonen som kommunens koordinerende enhet som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. De har også et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Gjøvik kommune. 

Søk om helse og omsorgstjenester 

Kan du ikke søke elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:

Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Hva skjer med søknaden din?

Hva koster våre tjenester?

Under finner du vedtatte betalingssatser:

Aktuelle lenker

Pasient- og brukerombudet

Lov om Pasient- og brukerrettigheter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forskrift om en verdig eldreomsorg

Forskrift om sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester