Vakttelefoner

Oversikt over vakttelefoner i og utenfor arbeidstid.

Akutt hjelp

Vakttelefoner - Akutt hjelp
Tjenester Telefonnummer
Legevakt, Gjøvik 116117
Ambulanse / Akutt medisinsk hjelp 113
Brann og større ulykker 110
Politi 112

Tekniske tjenester

Teknisk tjenester
Tjeneste Telefon kveld, helligdager og helg Ordinær dagtid
Vann og avløp 95 13 67 06 61 18 95 00
Brann (innsatsleder) 90 69 30 85 61 18 95 00
Brannmester 91 67 06 03 91 67 06 03

Vil du varsle oss om feil, manglende brøyting eller strøing på kommunale veger kan du bruke vårt webskjema.

Barn og unge/krisesenter

Vakttelefoner - Barn og unge /krisesenter
Tjeneste Telefonnummer
Alarmtelefon for barn og unge 116111
Barnevern 61 18 95 60
Krisesenter Gjøvik 61 17 55 60
Mottak for seksuell overgrep. Lillehammer 61 27 22 16

Veterinær og vilt

Vakttelefoner - Veterinær/vilt
Tjeneste Telefonnummer
Veterinærvakt for Gjøvik og Vardal 61 17 74 40
Veterinærvakt for Biri og Snertingdal 61 18 59 05
Mattilsynet 22 40 00 00
Skadet/påkjørt vilt - politiet 02800

Hjemmetjeneste 

Her finner du vakttelefonene til hjemmetjenesten i Gjøvik kommune. Har du akutt behov for hjelpemidler er det hjemmetjenesten som skal kontaktes. 

Har du fått strømbrudd? 

Sjekk Elvia sitt strømbruddkart for å søke etter grunnen til strømbruddet. 

Har du spørsmål kan du ringe Elvia døgnåpne driftssentral: Ring 62 12 30 00