Gjøvik kommune

Kontakt oss

Vakttelefoner

Oversikt over vakttelefoner i og utenfor arbeidstid.

Akutt hjelp

Vakttelefoner - Akutt hjelp
Tjenester Telefonnummer
Legevakt, Gjøvik 116117
Ambulanse / Akutt medisinsk hjelp 113
Brann og større ulykker 110
Politi 112

Vann og avløp

Vann og avløp
Tjeneste Telefon kveld og helg Dagtid mellom 08-00 - 15:30
Vann og avløp 95 13 67 06 61 18 95 00

 Barn og unge/krisesenter

Vakttelefoner - Barn og unge /krisesenter
Tjeneste Telefonnummer
Alarmtelefon for barn og unge 116111
Barnevern 61 18 95 60
Krisesenter Gjøvik 61 17 55 60
Mottak for seksuell overgrep. Lillehammer 61 27 22 16

Veterinær og vilt

Vakttelefoner - Veterinær/vilt
Tjeneste Telefonnummer
Veterinærvakt for Gjøvik og Vardal 61 17 74 40
Veterinærvakt for Biri og Snertingdal 61 18 59 05
Mattilsynet 22 40 00 00
Skadet/påkjørt vilt - politiet 02800

 

Hjemmetjeneste 

Her finner du vakttelefonene til hjemmetjenesten i Gjøvik kommune. Har du akutt behov for hjelpemidler er det hjemmetjenesten som skal kontaktes.