Om skolen

Kopperud er en barne- og ungdomsskole som ligger i Sørbyen.

Skolens plassering og navnevalg                         

 • Vindingstad skole, vår naboskole i sørbyen, hadde gjennom store deler av etterkrigstiden store plassproblemer.
 • På begynnelsen av 1970-tallet ble det satt i gang  så mange store utbygginger i kretsen at en skoleutbygging tvang seg fram.
 • Fordi bygging av ny skole i sørbyen ble lagt til Kopperud, ble dette valgt som skolenavn selv om skolen nesten ikke fikk elever fra Kopperudområdet.
 • Høsten 1975 ble den nye skolen tatt i bruk. 3 førsteklasser med 66 elever startet det første året og 3 nye førsteklasser kom til året etter, osv.  Skolen fyltes opp og lærerstaben økte.

Forandring i planene

 • Mens skolen opprinnelig var tenkt som en grendeskole for 1.-3. klasse, ble behovet etter hvert å dekke hele grunnskoleløpet fra 1.-9. klasse. Det ble behov for mer plass.
 • Skoleåret 1981-82 måtte 3 klasser sendes med buss til Fredheim skole for å få undervisning.
 • Høsten 1982 sto et nybygg ferdig og ungdomsskolen kunne starte opp.
 • Det var 3 paralleller på mange trinn mens skolen var bygget for 2 paralleller. Det var store utfordringer både planmessig og pedagogisk.
 • Behov for tilpasset undervisning av to-språklige elever, skolefritidsordning, 6-årsreform og krav om gode arbeidsplasser for lærere, gjorde ytterligere utbygging nødvendig.

Mer utbygging

 • Sommeren 1996 startet byggingen av småskolebygget.
 • Høsten 1997 sto bygget klart til å ta i mot 90 6- og 7-åringer, resten av klassene på småskoletrinnet og Sfo.
 • Vinteren 1997-98 ble den eldste bygningsmassen pusset opp og bygget om. Det er bygget som rommer 5.-7. klasse, administrasjon, arbeidsrom for lærere og personalrom.
 • Høsten 1998 ble ungdomsskolebygget pusset opp og bygget om.
 • Våren 1999 var det offisiell åpning av det nye skoleanlegget på Kopperud.
 • Skolen var da påkostet ca 35 millioner kroner.
 • Høsten 2017 ble det nødvendig å sette opp et modulbygg for å gjøre bedre plass til mellomtrinnet. Det disponeres av 7.trinn.