Om Lundstein skole

Lundstein skole er en barneskole i Gjøvik, om lag seks kilometer nord for sentrum. Skolen har ca 65 elever.

Skolens lokaler og uteområde er mye brukt som samlingspunkt i bygda. På ettermiddag og kveldstid brukes skolens lokaler av ulike treningsgrupper i Kastad IL, samt andre lag og foreninger.

Skolen har også ei aktiv foreldregruppe som bistår skolen med dugnader sommer og vinter, slik at elevene har flere muligheter i skolens uteområde og nærmiljø, akebane, skøytebane, leirplass og skolens parkområde.

Skolens historie

Skolekretsen ble opprettet i 1895, etter at Vardal kommune hadde kjøpt husmannsplassen Korslund under Kastad. Før 1895 hadde barna i området rundt gardene Kastad og Bråstad holdt til i en leid bygning på Kastad. Kretsen, som også ble kalt Kastad, hadde felles lærer med Våstad skole.

Helt siden 1890-åra hadde det kommet flere forslag om sammenslåing av skolekretser i denne delen av Vardal, men først i 1958 ble dette en realitet. Da ble elevene ved Sollien skole overført til Lundstein. Fire år seinere kom også skoleungene fra Våstad til Lundstein. For å romme alle de nye elevene ble det oppført et helt nytt skolebygg.

I 2003 brant en av skolebygningene på Lundstein. Det ble da satt opp et midlertidig brakkebygg, som fortsatt brukes.

Etter høstferien 2012 flyttet vi inn i vår nye flotte skole. Lundstein er endelig bygget opp igjen etter brannen i 2003!