Ung i Gjøvik

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Regional kompetanseheving (REKOMP) skal gjennom samskaping med høyskolemiljøet og i samarbeid med våre nabokommuner gi oss en økt kompetanse for å sikre høy kvalitet i barnehagene våre.

Se hele strategien på Regjeringen.no

Våre satsingsområder i 2021/2022

Analyse, observasjon og veiledning

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet skal vi videreutvikle og styrke styrere og pedagogiske ledere til å lede gode prosesser tilknyttet utviklingsarbeid i egen barnehage.

Vi ønsker gjennom økt analysekompetanse å bli bedre i stand til å vurdere egen virksomhet og vite hvilken kompetanseheving vi må iverksette, for å sikre alle barn i kommunen et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Språk

Barn med god språklig kompetanse har gode forutsetninger for samspill med andre, deltakelse i lek, knytte vennskap og læring. Vi ønsker derfor å styrke kompetansen på språk ute i barnehagene. Dette gjør vi gjennom å delta i et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med tema: Språk og lesing i barnehage og skole 2020 – 2022. Gjennom dette prosjektet etterutdannes det en språkveileder i hver barnehage, som sammen med styrer skal ha et særskilt ansvar for språkarbeidet i sin barnehage.

Et trygt og godt barnehagemiljø

I 2021 fikk barnehagebarn en lovfestet rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Gjøvik kommune har utarbeidet en handlingsplan for å sikre denne retten: «Plan for et trygt og godt barnehagemiljø».

Se Gjøvik kommunes plan for et trygt og godt barnehagemiljø. (PDF, 193 kB)