Prosjekt Tett på 12-23

Vi skal utvikle nye møteplasser og tilbud for kommunens ungdom mellom 12 og 23 år.

Om prosjektet

Gjøvik kommune har et prosjekt som heter «Tett på 12-23». Prosjektet startet i 2023 og går over fire år.

I prosjektet skal vi jobbe med å etablere og utvikle nye tilbud til aldersgruppen som kan bidra til meningsfylt fritid og god psykisk helse. 

Vi vil gjerne høre dine innspill

Bilde av Tommy Nilsson som er prosjketleder for Tett på 12-22 år - Klikk for stort bilde

Jeg heter Tommy Nilsson, og er prosjektleder for «Tett på 12-23».  Jeg vil gjerne høre dine innspill, forslag og meninger om hvilke tilbud og tiltak vi kan gjøre for våre ungdommer mellom 12 til 23 år.

Send meg gjerne en e-post eller ring meg.

Send e-post

Ring meg: 90 70 43 23

Dette jobber vi med

Nå jobber vi parallelt med flere ulike tilbud og tiltak, blant annet disse:

  • Gjennom et samarbeid med Mental helse skal vi etablere et nytt åpent møtested i sentrum for alle våre ungdommer. Dette tilbudet skal drives av Mental helse og bemannes med frivillige. Dette skal åpnes i løpet av 2024. 
  • Vi skal etablere er et nytt oppfølgings- og behandlingstilbud til de som har milde til moderate psykiske utfordringer og/eller begynnende rusproblematikk.
  • I samarbeid med Kirkens bymisjon er det planer om å etablere oppsøkende utekontakter i Gjøvik by. 
  • I samarbeid med Voksne for barn er det en prosess for å se om vi kan utarbeide et verktøy og modell for brukermedvirkning på tjeneste- og systemnivå for vår målgruppe. Verktøyet og modellen skal rette seg mot unge pårørende som har pårørende/nærstående som har psykiske helseutfordringer og/eller rusproblemer. Unge pårørendes medvirkning skal bidra til utvikling av bedre tjenester. 
  • Vi har etablert et brukerutvalg til prosjektet som består av ungdommer fra ungdomsskolen, videregående skole og NTNU. Disse skal følge prosjektet og gi oss innspill på om vi gjør det som ungdommene mener og har behov for.
  • Vi har etablert en ungdomskafe i rådhuskafeen på Gjøvik rådhus, på tirsdager mellom 15:30-21:00.  Vi håper dere tar turen dit og sjekker ut dette. Ungdomskafeen er et samarbeid mellom Ung i Gjøvik og prosjektet. Det er Ung i Gjøvik som drifter tilbudet. 
  • Kommunen skal styrke samarbeidet med frivillig sektor slik at vi sammen kan tilby mest mulig aktiviteter og arrangementer som er i tråd med de behov ungdommene har og ønsker seg.
Illustrasjon av et hus med ulik aktiviteter og behov. - Klikk for stort bilde

Rask og god psykisk helsehjelp til de som strever

Et av de første tiltakene vi skal etablere er et nytt oppfølgings- og behandlingstilbud til de som har milde til moderate psykiske utfordringer og/eller begynnende rusproblematikk.
Det er viktig at vi som kommune kan gi rask og god hjelp til de som trenger det. Derfor skal vi utvikle et bedre tilbud til de som trenger hjelp, oppfølging eller behandling i en periode. For noen har plagene utviklet seg til det vi kaller psykiske lidelser. Det betyr at de har plager som er så store og som går så mye utover livet at de trenger behandling. Det kan være at de har blitt deprimert, strever med angst, eksperimenterer med rusmidler, har opplevd noe som har vært traumatisk, eller andre plager knyttet til hvordan man har det. 

De aller alvorligste plagene får et behandlingstilbud i det vi kaller spesialisthelsetjenesten, slik som DPS eller BUP. Mange har ganske store plager uten at det er nødvendig med behandling i disse tjenestene, men hvor det handler om milde til moderate psykiske utfordringer og lidelser. Her vil vi utvikle nye tilbud slik at disse skal få rask og god hjelp i kommunen. Vi lever i en tid hvor mer og mer av tilbud og hjelp også kan gis som et digitalt tilbud. Vi synes det er viktig og fint at innbyggerne våre selv kan være med å bestemme hvordan hjelpen de trenger skal gis. 

Trenger du selv hjelp, eller lurer du på om andre trenger hjelp?

I vår kommune finnes det flere å snakke med om bekymringer, tanker, følelser og trivsel, enten det gjelder deg selv, en venn eller noen i familien.

Her finner du en oversikt over hvem du kan kontakte for hjelp og en prat.

Samarbeid med NTNU

NTNU ved institutt for helsevitenskap er interessert i å følge prosjektet med evaluering/følgeforskning. Vi er i prosess sammen for å se på hvordan dette kan ivaretas og hvordan det skal gjennomføres. Det å få svar på om vi gjør de riktige tiltakene og at de har effekt, er viktig for prosjektet å få svar på.