Ung i Gjøvik

Ordensregler for Snertingdal skole

Ordensregler for Snertingdal skole

Våre regler

  • Alle elever skal oppholde seg på skolens område i skoletida. Unntaket er ved arrangement utenfor skoleområdet i skolens regi.
  • Alle elever skal møte presis til timer og avtaler, holder ro og vise respekt for lærere og medelever i undervisningen.
  • Farlig lek er ikke tillatt (for eksempel sykling på skoleplassen, stein- og snøballkasting). Bruk av snowboard, skateboard og skøyter krever hjelm, og skal foregå på anviste områder på skolen.
  • Bruk av datamaskin og internett i skoletida etter avtale med ansvarlig lærer – og i henhold til skolens ”nettvettregler”.
  • Mobiltelefoner, nettbrett og lignende skal legges i skolens mobilhotell/oppbevaring før første økt. Denne låses av lærer eller fagarbeider.

Tiltak om eleven opptrer i strid med reglementet

Rektor eller lærer vurderer i hvert enkelt tilfelle den mest hensiktsmessige reaksjon. Snertingdal skole legger de samme tiltak til grunn som i ordensreglementet for grunnskolen i Gjøvik kommune.