Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

FAU-styret på Snertingdal skole

FAU-leder, Thomas Hesla

Nesleder, Nina Strande

Sekretær, Camilla Schjager

Kasserer, Sigbjørn Haug

Spørsmål og svar om FAU