Ung i Gjøvik

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

FAU-styret på Snertingdal skole

FAU-leder
May Lisbeth Øversveen

Styremedlemmer
Ronny Fruseth

Leif Halvard Sveum

Lill Ann Åslund

Spørsmål og svar om FAU

Foreldrekontakter og FAU