Samarbeidsutvalget (SU)

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen.

Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Møteplan for SU og SMU 2021/2022

Møteplan for SU og SMU 2021/2022
Møte Dag Dato Klokkeslett
SU og SMU Mandag 8. november 2021 14:15
SU og SMU Mandag 31. januar 2022 14:15
SU og SMU Mandag 25. april 2022 14:15

Spørsmål og svar om SU