Ung i Gjøvik

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU)

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen.

Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Møteplan 2021

Møteplan for utvalgene
Utvalg Klokkeslett Dato
SU 13:30 22. mars, 3. mai, 7. juni
SMU 14:30 22. mars, 3. mai, 7. juni

Spørsmål og svar om SU

Samarbeidsutvalget