Skolemiljøutvalget (SMU)

Skolemiljøutvalget skal bidra til at skolen, de ansatte, foreldrene og elevene jobber for et godt og trygt læringsmiljø på skolen.

Elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen skal være representerte i SMU, og elevene og foreldrene skal være i flertall.

Møteplan for SU og SMU 2021/2022

Møteplan for SU og SMU 2021/2022
Møte Dag Dato Klokkeslett
SU og SMU Mandag 8. november 2021 14:15
SU og SMU Mandag 31. januar 2022 14:15
SU og SMU Mandag 25. april 2022 14:15

Spørsmål og svar om SMU