Ung i Gjøvik

Personvernombud

Personvernombud

Hva er personvernombud? 

Personvernombud er en ressursperson, og litt vaktbikkje, som hele tiden har personvernets beste i mente. Ombudet skal hjelpe kommunen med å sette personvern høyt på agendaen både i det daglige og i nye prosjekter, og skal være behjelpelig med å gi råd og veiledning for både ansatte og kommunens innbyggere.

Kontakt personvernombudet

Ingrid Torsæter Ursin
E-post: Ingrid.Torsater-Ursin@gjovik.kommune.no