Gjøvik kommune

Fra barn til voksen

Folkehøgskole med botrening

Ordningen er for deg med behov for opplæring i daglige aktiviteter som for eksempel av- og påkledning, matlaging, å ivareta personlig hygiene eller grunnleggende samhandling og interaksjon med andre mennesker.

Om disse ferdighetene ikke kan læres gjennom tiltak som kommunen har ansvar for, kan du få dekket ekstrautgiftene ved folkehøgskolen gjennom denne ordningen. Opplæringen som du får på folkehøgskolen må være nødvendig for at du skal bli mer selvhjulpen.

Hva dekker folketrygden?

Du må selv betale de ordinære bo- og oppholdsutgiftene. Du kan få dekket utgifter som overstiger dette.

Du kan vanligvis få stønad til folkehøgskole i ett år. I spesielle tilfeller kan du få stønad i to år. Det andre året dekkes kun hvis du ikke har gjennomført det første året som forventet. Du kan søke om stønad fra NAV.

Reiseutgifter mellom skole og hjemmet kan dekkes ved skolestart og skoleslutt, og når skolen stenges, som for eksempel ved jul og påske. Les mer om dekning av reiseutgifter på NAV sine hjemmesider.

Slik søker du

Du eller dine foresatte må søke. Vi anbefaler at du kontakter folkehøgskolen du ønsker å gå på, slik at de kan hjelpe deg å søke.