Bjugstad, Hunndalen

258 dekar beliggende rett sør for Hunndalen langs Raufossvegen. Et område med store muligheter for variert næringsvirksomhet.

Tomteareal: 258 dekar

Regulert: Oppstart regulering andre halvår i 2023, forventet ferdigregulert i 2024. 

Byggeklart: Nei

Fakta om tomtene

  • Bjugstadmarka ligger i Hunndalen 4 km vest for Gjøvik sentrum, 3 km nord for Raufoss industripark og 3 km fra NTNU i Gjøvik.
  • Området vurderes som velegnet for større etableringer, med nærhet til andre industriområder/-miljøer og tett på offentlig infrastruktur som vann og avløp, fjernvarmenett mv.
  • Området ligger tett på Gjøvik by og Raufoss sentrum.
  • Arealet består i dag i hovedsak av skogsmark som ligger på morenegrunn. Området er generelt lite utsatt for naturfarer. Håndtering av overflatevann og ekstremnedbør er ordinære forhold som blir ivaretatt i planleggingsfasen.

Kontakt oss

Ønsker du å høre mer om tomtene? Ikke nøl med å ta kontakt!

Næringspådriver Stine Røen - Klikk for stort bilde

Stine Røen
Næringspådriver

Telefon: 41 43 26 78
Send e-post

Konsituert næringsjef Katrine Hveem Gjørvad - Klikk for stort bilde

Katrine Hveem Gjørvad
Næringssjef

Telefon: 48 20 87 97
Send e-post