Seek'n Find

Årets Seek'n find arrangeres fra fredag 6. oktober til lørdag 7. oktober 2023.

Påmelding

1. Les regler og informasjon om spillet sammen med en forelder.

2. Meld på hele laget samtidig ved å fylle ut påmeldingsskjema nederst på siden.

 • Et lag må bestå av 4-8 personer.
 • Melder du deg på uten lag blir du tildelt plass på et eksisterende lag.

3. Skriv ut samtykkeskjema.

Påmeldingsfrist: 04.10.23

Samtykkeskjema for foresatte

For å delta på Seek'n Find, må du ha samtykke fra dine foreldre. Samtykkeskjemaet leveres ved oppmøte.

Spillet

Seek`n Find er et lagspill, og det kan være inntil 4 - 8 personer på et lag. Hvert av lagene blir tildelt et navn og et merke som forteller hvilke lag det er. Spillet foregår på et avgrenset område (vei, skogsvei). Det er ikke tillatt å krysse denne grensen. Innenfor området får lagene anvist et sted hvor dere skal gå inn i skogen og etablere leir. Dere skal sette opp telt til alle på laget. Alle deltagere må ha plass i telt, men dere organiserer selv hvem som sover sammen med hvem. Viktig at det er plass til alle, og gjør gjerne avtaler på forhånd sammen med foreldre.

Dere skal forsøke å kamuflere leiren deres, dvs. ”pynte” med presenning og granbar osv., slik at den blir minst mulig synlig for de andre lagene. Dere skal henge opp merkene deres lett synlig midt i leiren på et tre el. liknende. Spillet går ut på å finne de andre lagene å samle lagmerker. Det laget som finner flest merker vinner spillet.

NB! Husk at lyd og lys er lett å oppdage når dere er i egen leir, og dere vil da være lett å finne.

Når dere finner en leir må dere dokumentere å ha funnet den ved å ta bilde (eller scanne) lagets merke. Dette merket skal henge lett synlig på et av teltene i alles camp. Husk å lagre bildet, og det beste er at det er en på laget som sørger for det. Spar på strøm:-)

Spillet begynner kl. 20.00, og alle lag må ha etablert leir innen dette tidspunktet. Lagmerket henges opp på et telt lett synlig for de som finner leiren.

Spillet avsluttes kl. 07.00. Vi sender sluttsignal pr. sms. Merkene skal da tas inn (gjemmes).

Alle pakker sammen telt og sine personlige ting, og leirstedet skal forlates slik dere fant det, uten søppel og andre gjenglemte saker. Finner dere noe som dere ikke eier leveres det i Basecamp. Fremmøte og registrering ved parkeringsplassen senest kl. 09.00 med premieutdeling. Avhenting ved parkeringsplass lørdag ca. kl. 09.30.

Regler

Brudd på regler fører til kontakt med foresatte.

 • Arrangementet er rusfritt. 
 • Gå aldri alene i skogen, men alltid minimum to.
 • Gå aldri utenfor det avgrensede området.
 • Ikke tenn bål eller lek med ild.
 • Alle ungdommene skal fysisk registrere seg i Basecamp mellom kl 23.00 - 01:00, og om noe skjer som medfører at en må melde seg ut.
 • Det er forbudt å forlate spillområdet for å reise hjem eller andre steder mens spillet foregår uten å melde fra til Spilledelse.
 • Alle oppfordres til å ta godt vare på hverandre, og vise all mulig hensynsfullhet med hensyn til ferdsel i skog og mark. Husk og ta med dere all søppel til Basecamp, gjerne også det dere finner på veien.

Sikkerhet

Selve området er avgrenset med skogsvei/skogsti, og denne er merket med sperrebånd. Spillet foregår innenfor dette området. Det er ikke tillatt å krysse denne grensen. Området patruljeres. 

Om noen fryser, går seg vill eller skader seg på noe vis, skal en gå til spillgrensen og forsøke å orientere seg i henhold til kart. En kan kontakte Spilledelse via mobiltelefon for assistanse.

En kan også gå til Basecamp på egenhånd, men husk; - aldri alene.

For foreldre

Fint om dere hjelper til med organisering av lag og telt. Påse også at alle har med godt med varme klær, men dere trenger ikke pakke for en hel uke. Husk at alle deltagere må bære sin egen bagasje, inklusiv telt.

Basecamp

Basecamp er selve kommandosentralen for spillet. Spilledelse, vaktlag og sanitet holder til her. Her er det alltid en eller flere ansatte ved Ung i Gjøvik (Gjøvik kommune) og frivillige.

I basecamp vil det være et stort partytelt, bål, varm drikke og mat. Her kan du slå av en prat med andre ungdommer eller voksne. Nytt av året er også at det er toaletter ved Basecamp.

Alle deltagere skal registrere seg lagvis ved fysisk oppmøte i Basecamp mellom kl. 23.00 - 01:00, og om noe skjer som medfører at en må melde seg ut av spillet. Ingen må forlate spillet uten å gi beskjed til Spilledelse.

Politiet er gjort kjent med arrangementet.

Utstyr

Det er opptil hver enkelt å bestemme hva en skal ha i sekken, men vi anbefaler dette:

 • Telt til alle på laget(påbudt)
 • Støvler(fjellsko som tåler vann)
 • Et tørt klesskift
 • Varme klær (ull)
 • Regntøy
 • Votter og lue
 • Lommelykt
 • Sovepose og liggeunderlag
 • Mat og drikke til et måltid (frokost)
 • Fulladet mobiltelefon (minimum en på hvert lag)
 • Snop etter eget behov
 • Vi oppfordrer deltagere til å kamuflere og sminke seg!

Spillet er gratis, og avholdes uansett vær!