Kriminalitetsforebygging

Hva er SLT? 

SLT står for "samordning av lokale kriminalitetsforebyggende arbeid". Les mer om SLT på Konfliktrådets nettside. Utgangspunktet for SLT-modellen er at kriminalitet kan forebygges og bekjempes ved å satse systematisk for å unngå kriminalitet i stedet for å reparere. 

Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår, og deretter sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemene.

SLT-koordinatorens rolle

En SLT-koordinator har ansvaret for å koordinere behov og ressurser. Man skal fungere som et bindeledd, pådriver og inspirator i nettverket. Den viktigste oppgaven er å jobbe på tvers av fag, tjenesteområder og sektorer. SLT-koordinatoren er ansvarlig for å sørge for framdrift og samordning i arbeidet. 

SLT-koordinatorens oppgaver er varierende, men har fire nøkkelord: 

  • Identifisere problemområder
  • Innhente og formidle kunnskap
  • Initiere tiltak - gi ansvar
  • Aktiv samordning

Hva er kriminalitetsforebygging?

Målet er å forebygge kriminalitet og andre problemer som kan koste samfunnet dyrt.

Kriminalitetsforebygging er å

  • bygge gode samfunn, at menneskene tar ansvar for seg selv og fellesskapet 
  • gorebygge utenforskap 
  • jobbe for at de sosioøkonomiske forskjellene er minst mulig 
  • jobbe for at innbyggerne føler seg sett og verdsatt

Har du spørsmål?

Portrettbilde av Anne Tone

Anne Tone Korshavn King

SLT-koordinator

Jobber med kriminalitetsforebygging.

Telefon: 46 80 18 35
Send e-post