Om Ung i Gjøvik

Ung i Gjøvik er en kommunal tjeneste som tilbyr ungdommene i Gjøvik et rikt utvalg av aktiviteter og arrangementer, for at ungdommene og deres familier skal oppleve trygghet, mestring og positiv utvikling.

Våre tjenester

Med mål om sørge for at barna i kommunen opplever en trygg og positiv ungdomstid tilbyr vi på Ung i Gjøvik en allsidig meny. I tillegg til å gjennomføre fysiske arrangementer, som mestringsturer og åpen kveld, tilbyr vi også samtaler og individuell oppfølging med ungdommer og familier. Alle våre tjenester er og blir skreddersydd etter ungdommenes egne ønsker, samt at alle våre ansatte er innstilt på å kunne tilpasse og tilrettelegge ved individuelle behov. Eksempler på noen av våre aktiviteter og arrangementer er:

 • Åpne klubbkvelder på Ungdommens Hus (inkludert gratis mat)
 • Grupper (Fritidsgruppa, D&D, og Tegnegruppa)
 • Mestringsturer
 • Utvekslingsturer (Erasmus+)
 • Opplæring og veiledning i bruk av musikkstudio og instrumenter
 • E-sport, og sosial gaming
 • Matkveld
 • Filmkveld
 • Samtaler, og individuell oppfølging

Personalet og samarbeidspartnere 

På Ung i Gjøvik jobber det mange hyggelige og imøtekommende ansatte. Med bred faglig bakgrunn samarbeider vi for å gi alle i målgruppen et godt og hensiktsmessig tilbud, uavhengig av deres forutsetninger. Se oversikten over alle ansatte på Kontakt Oss-siden.

På et strukturelt nivå er vi en del av kommunen sine Barn og Familie tjenester. I tillegg til å ha et dyktig team internt er det også verdt å nevne at vi jobber tett sammen med andre sterke bistandsytere og samarbeidspartnere. Følgende er en liste over noen av våre samarbeidspartnere:

 • Tverrfaglig Familieteam
 • Helsestasjon for unge
 • Skolene (Bjørnsveen, Kopperud, Vardal, Snertingdal, Biri, Steinerskolen, Gjøvik International School, Læringssenteret, og Gjøvik Videregående Skole)
 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Miljøskolen
 • Kulturavdelingen i kommunen (UKM, og Gjøvik Kino og Scene)
 • Barnevernet
 • Næringslivet i kommunen

Vår virksomhet på skolene

Alle ansatte har kontakt med de ulike skolene i kommunen, og deltar blant annet på tverrfaglige møter og er ukentlig synlig i skolemiljøet.