Tverrfaglig familieteam

Tverrfaglig familieteam består av fagpersoner med ulik bakgrunn, deriblant barnevernspedagog, familieterapeut og barnehagelærer.

Hva er tverrfaglig familieteam?

Vi er et lavterskeltilbud for familier med barn og ungdom i alderen 0-18 år som bor i Gjøvik kommune.

Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Du kan ta kontakt med oss direkte, eller gjennom noen andre som henvender seg til oss for deg.

Tjenesten er gratis.

Hva kan jeg få hjelp til?

 • Noen å snakke med
 • Råd og veiledning, for eksempel med utfordringer om samspill, grensesetting og det å være foreldre
 • Veiledning i en vanskelig livssituasjon
 • Hjelp til å kontakte andre i hjelpeapparatet – vi kan være din «los» i systemet
 • Samarbeid med andre aktuelle tjenester

Be om hjelp

For å få kunne gi deg god hjelp ønsker vi at du fyller ut skjemaet under. Der blir du blant annet bedt om å beskrive hva du synes er vanskelig og informasjon om barnet eller ungdommen.

Skjemaet blir sendt direkte til oss i tverrfaglig familieteam. Vi tar kontakt med deg i løpet av to uker etter vi mottar skjemaet.

Be om hjelp fra tverrfaglig familieteam

Hvordan jobber vi?

 • Foreldreveiledning og endringsarbeid
 • Rådgivning
 • Samtaler med barn og unge
 • Støttesamtaler
 • Hjemmebesøk
 • Familiearbeid

Kontakt oss

Tverrfaglig familieteam holder til på rådhuset. Kontakt oss gjerne på telefon, e-post eller brev.

Telefon: 61 18 95 00
E-post: tverrfaglig.familieteam@gjovik.kommune.no

Postadresse
Gjøvik kommune
Tverrfaglig familieteam
Postboks 630
2810 Gjøvik

Besøksadresse
Gjøvik rådhus
Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik