Om skolen

I møte med elever har vi som utgangspunkt at barn og unge er kompetente, og de skal få møte kompetente, engasjerte og tydelige voksne i skolen.

På Vardal ungdomsskole vil vi at elevene skal møte voksne som formidler følgende:

Jeg ser deg.
Jeg hører deg.
Jeg er interessert i å høre hva du tenker og hva du sier.
Jeg undrer meg sammen med deg.
Jeg tror på at du har noe å si meg.
Jeg tror på at du ønsker å samarbeide.
Jeg tror på at du er kompetent og at du gjør så godt du kan.
Jeg vil være oppriktig med deg.
Jeg tror på at det du sier og tenker er viktig og kan lære meg noe.
Jeg vil hjelpe deg gjennom nødvendige konflikter.

Skolens historie

Vardal ungdomsskole ble bygd i 1964 - 1965 av selskapet Paul Cappelen. Han som tegnet bygningen het Torbjørn Rodal. Da skolen sto ferdig, ble den kjent over hele landet gjennom aviser og tv. Grunnen var at den var svært billig. Den ble også kjent fordi den hadde svømmehall. Det hadde ikke alle skoler den gangen.

Aadne Øvland var den første rektoren. Han satt i stillingen til våren 1973. I begynnelsen var det realskole i bygningen som i dag er ungdomsskole. Realskolen hadde ca. 250 elever da den startet opp. På realskolen kunne du gå i to år. Med eksamen i matematikk og tysk etter andre året, kunne du gå over i gymnaset. Dersom du ønsket full realskoleeksamen, gikk du et tredje år.

Elevrådet ble startet her på skolen 4. november 1965. Den første lederen ble valgt 18. oktober i 1965. Den første lederen ble Geir Landmark. En av sakene elevrådet tok opp var undervisning av flyktninger. Elevrådet bestemt at hver elev skulle betale 2 kr to ganger i året. En gang kom det 15- 20 tibetanergutter til Hunndalen. Elevrådet skaffet plass til flyktningene i nærmiljøet. Noen av disse guttene ble elever ved skolen, og de hadde et nært forhold til sine lærere.

Realskolen hadde også klasserom på skolen som i dag er Blomhaug barneskole. Klassene hadde ikke faste klasserom som i dag. De begynte også til forskjellige tider. Noen begynte sent, andre tidlig. Men alle hadde 6 timer hver dag.

Det meste de lærte måtte de pugge. Hver 14. dag måtte de gjenfortelle det de hadde lært de siste ukene. De pugget bl.a. salmevers. De hadde valgfag 6 timer i uka. Elevene kunne velge mellom 17 valgfag.

Svein Gramsett ble rektor høsten 1973 og gikk av våren 1977. Den tredje rektoren ved Vardal ungdomsskole var Sverre Evensen. Han begynte i 1977 og gikk av i 1997.

Rehabilitert: 1996/97 Nytt lufteanlegg, nye vindu, nye dører og noe malingsarbeid. Hele restaureringen kostet nær 14 millioner kroner.

2001: Tilrettelegging av læringsarealer – ett trinn i hver etasje, rom inntil hverandre med dobbeltdør imellom (fleksitid, arbeidstimer)

2002: Svømmehallen bygd om til auditorium med plass til 120 elever (mulighet for felles forelesninger for hele trinn)

2007: Nytt modulbygg, ”Borgen” ved siden av skolen. Rommer undervisningsrom, møterom, ”Jeg vil trives”- rom, andre grupperom, kjøkken og sansemotorisk rom