Regler for bruk av nettbrett

 • Jeg starter skoledagen med fulladet nettbrett.
 • Jeg har alltid deksel på nettbrettet.
 • Jeg legger alltid sekken med nettbrett i, på stedet lærer/SFO-ansatt har gitt beskjed om.
 • Jeg vet at nettbrettet lett kan gå i stykker og behandler det forsiktig. Dette gjelder på skolen, skoleveien og når jeg bruker nettbrettet hjemme.
 • Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre personer, og jeg spør alltid om lov til å bruke bildet. Jeg vet at brudd på dette fører til at foresatte blir varslet.
 • Jeg låner ikke bort nettbrettet til andre.
 • Jeg vet at koden til mitt nettbrett er personlig, og jeg vet at ingen andre skal kjenne koden.
 • Jeg vet at nettbrettet er skolens eiendom.
 • Jeg er godt kjent med at ordensreglementet også omfatter bruken av nettbrett og erstatningsansvar ved mislighold.
 • Jeg følger alltid beskjeden om «eple opp».
 • Jeg ber alltid om lov før vi sender med AirDrop.
 • Jeg legger alltid nettbrettet bort når vi spiser og drikker.
 • Jeg ber alltid om lov før jeg går inn på andre nettsteder enn de vi har blitt enige om.
 • Jeg bruker kun nettbrettet på skolen når de voksne har sagt at det skal bruker og på den måten de har sagt det skal brukes.