Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

Retningslinjer for klassekasser

Skoleledelsen og FAU har utarbeidet anbefalinger for klassekasser og innsamling av penger.

FAU-representanter og trinnkontakter

Leder for FAU er Arild Aune Berger.
E-post: arildauneberger@gmail.com

FAU og trinnkontakter
Trinn Trinnkontakter FAU
1.trinn Ine Anett Braathen, Helle Øveraasen, Silje Sæther, Itziar Sepulveda Elin Koll Sønstehagen
2.trinn     Jenny-Linn Gjørvad, Kari Jevne Martin Stenberg Elin Henriksen
3.trinn Jannicke Osen, Marianne Bakke, Tone -Lill Røstad Janka Stenvold Henriksen
4.trinn Gaute Thomassen, Kenneth Grønsås Amundsen, Lars-Christian Kristiansen Lund Arild Aune Berger
5.trinn   Ellen Reinsvollsveen, Mona Fjellhaug, Arnstein Wangsmo Anne-Lene Eriksen
6.trinn   Ingunn Haug, Renate Madsbakken Alveid, Nina Jemtland Morten Sangvik
7.trinn   Jeanette Drevinskas, Anne Gunn Bjørkli Dan Stahl-Hansen

Spørsmål og svar om FAU