Ung i Gjøvik

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

FAU-representanter på Vindingstad skole 2020/2021

1. trinn: Anne-Lene Eriksen - anne.lene.eriksen@cryogenetics.no

2. trinn: Ellen Rieb - ellen.rieb@gjovik.kommune.no

3. trinn: Grethe Solberg (nestleder)grethe@mjosbil.no

4. trinn: Dan Stahl-Hansen (leder) - dan.e.ha@hotmail.com

5. trinn: Maren Svartbekk Libakken (sekretær) - maren_svartbekk@hotmail.com

6. trinn: Mari Grefsrud/Camilla Baksetersveen

7. trinn: Kjetil Johansen (kasserer) - kjetil@3virke.no

Møteplan 2021

  • 4. februar
  • 4. mars
  • 1. april
  • 6. mai
  • 3. juni

Spørsmål og svar om FAU