Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Gjøvikregionen er innstilt på å følge Helsedirektoratets retningslinjer for å unngå spredning av koronaviruset ved trening og annen aktivitet.

Det er et stort behov for arbeidshjelp i landbruket. Har du lyst til å bidra, eller har du behov for hjelp? 

Lurer du på hvordan kommunehverdagen er om dagen? Er byggesaksavdelingen åpen? 

Alle ansatte opplever en litt annerledes arbeidshverdag, men vi er tilgjengelige. Og vi prøver så godt vi kan å holde hjulene i gang. 

NAV gjør det nå mulig å søke om forskudd på dagpenger. Pengene kan utbetales før påske.

Initiativtakerne Arne Evensen og Karsten Torp har som mange andre fått med seg bekymringen over at barn og ungdom samles i store grupper til tross for smittefaren slike samlinger kan gi. De har derfor tatt initiativ til en «hold-avstand-venn-ordning». 

Kommunestyret har vedtatt å starte et forprosjekt for felles ungdomsskole for kretsene Kopperud, Vindingstad, Blomhaug og Grande. Den nye skolen er tenkt i tilknytning til Vardal og Blomhaug i Hunndalen.

Oppdatert informasjon 30.april: Formannskapet i Gjøvik kommune vedtok i 29.april å oppheve den vedtatte forskrift om stenging av campingplasser. Det betyr at campingplassene også kan ta imot døgngjester. Vedtaket oppheves med umiddelbar virkning. NHO Reiseliv har laget en bransjeveileder for smitteverntiltak ved campingplasser.

Oppdatert informasjon 21.april: Det er nå lov å bruke campingvogner som står fast på campingplassene i Gjøvik, MEN kun hvis vogna har eget sanitæranlegg. 

Kommunestyret i Gjøvik behandlet 26. mars ei tiltakspakke verdt 120 millioner kroner. Tiltakene gjøres for å dempe de lokale ringvirkningene av koronaviruset. 

Vedtakene omfatter blant annet stengte skoler, SFO og barnehager og kultur- og idrettsarrangementer, samt restriksjoner for besøk til helseinstitusjoner.

Nytt: Maksimalt antall som kan samles i grupper skal være fem personer, samt at innendørs skal man holde avstand på to meter på jobb / utenfor bolig.

Se oversikt over de nasjonale tiltakene som er iverksatt for å unngå spredning av Covid-19 på

Byen vår Gjøvik og Gjøvik kommune invitere bedrifter til digitaltmøte om koronasituasjonen.