Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Gjøvik rådhus er blitt en av de mest sykkelvennlige arbeidsplassene i hele landet. Vi har har gjort oss fortjent til såkalt gull-sertifisering – noe bare fem av over hundre bedrifter har oppnådd.

Onsdag 1. juli var alle 77 renholderne i Gjøvik kommunen invitert til kakefest på Øverby for sin innsats under koronaen.

Sist uke signerte FORUT en historisk vertkommuneavtale med Gjøvik kommune.

Gjøvik er stolte av å få vertskapsrollen for Musikk i Innlandet. 

Nye Veiers Finn Aasmund Hobbesland, direktør planlegging og drift og Øyvind Moshagen, direktør utbyggingsportefølje 2 besøkte i dag Gjøvik kommune.

Kommunestyret skal i sitt junimøte velge meddommere til tingretten og lagmannsretten for perioden 1. januar 2021-31. desember 2024. Nå legges forslagene ut på høring. 

Kommunestyret i Gjøvik vedtok torsdag 28. mai ny skolestruktur i Biri.

Gjøvik sykehus er best egnet som akuttsykehus nummer to hvis det blir storsykehus ved Mjøsbrua. Dette viser en samfunnsanalyse laget av Oslo Economics.

 

Kommunalsjef for administrasjon, forvaltning og teknisk drift Marit Lium Dahlborg får økt ansvar og ny tittel som assisterende rådmann. Hun har vært rådmannens stedfortreder i flere år, og rollen som nestkommanderende blir nå formalisert.