Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Det blir dessverre ingen besøksdager i forkant av skolestart denne høsten. Vi vil legge mye vekt på å bli kjent i oppstarten at skoleåret, slik at alle skal ha det trygt og godt på skolen.

Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Helse og omsorg i Gjøvik kommune har behov for møblerte rom eller boliger til vikarer uke 25 til 33.

Det er en viss fare for flom i Mjøsa tidlig i juni. Hvor stor flommen blir, avhenger av temperaturen i fjellet, spesielt på natta, og eventuell nedbør.

Gjøvik kommune inviterer de som er interessert i å bygge kulturhus i Gjøvik til et webinar 28. mai.

Mandag 25. mai starter arbeidene med ombyggingen av luktrenseanlegget. I arbeidsperioden vil nærområdet merke sjenerende lukt.

Forslag til ny lokal forskrift om skolekretsgrenser for ungdomsskoletrinnet i Gjøvik kommune er ut på høring. Vi ønsker å få innspill på argumenter for og imot kretsgrenseendring som følge av vedtak om en felles ungdomsskole for Kopperud, Vindingstad, Blomhaug og Grande barneskoler.

Høringsfrist 21.august.2020

Spørsmål om korona? Det er fortsatt koronatelefonen som gjelder.

Fosterhjemstjenesten ønsker velkommen til et uforpliktende nettmøte om fosterhjem onsdag 3. juni klokka 20.00.

Fra 18.mai er rådhuset åpent på hverdager fra 10:00 - 13:00. Vi er tilgjengelig på telefon fra 08:00-15:30.