Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt
Bilde av Mari Cathrine Brostuen Hagen

Torsdag 4. mars går det ut SMS til alle biringer over 15 år og som har mobilabonnement. 

Bilde av hamburger

En person i Gjøvik er smittet av den britisk muterte virusvarianten av covid-19. Det er også sterk mistanke en av gjestene på Burger King mandag kveld er smittet av denne varianten.

Bilde av ordføreren og kara fra Innlandet fylkeskommune og Gjøvik Graveservice.

Det pågår arbeid i Strandgata og området rundt. Noe av arbeidet har gått raskere enn antatt og Strandgata blir dermed envegskjørt noe tidligere enn opprinnelig planlagt.

Eiendomsskatteliste for skatteåret 2021 er lagt ut til offentlig ettersyn frem til 28. mars.

Bilde av mat

Fra og med 23. februar er den en del nye nasjonale retningslinjer. Dette gjelder særlig for alkoholservering og ulike arrangement. 

Horisont Miljøpark IKT legger frem en revidert forskrift om renovasjon av husholdningsavfall til høring.

Bakgrunn for forslaget er Innlandet Revisjon IKS sin selskapskontroll i Horisont Miljøpark IKS som ble behandlet i de fem kommunestyrene i 2019. Revidert forskrift vil gjelde alle fem kommuner i Gjøvikregionen.

Høringsfrist 31. mars 2021.

Bilde av Vindingstad barnehage

Flere ansatte i Vindingstad og i Gjøvik barnehage er smittet av korona.

Bilde av kommunestyresalen

Denne uken avholdes utvalgsmøtene digitalt via videokonferanseløsningen Pexip. Ønsker du å være tilhører på et av utvalgsmøtene deltar du ved å bruke lenkene under.

Her kan du lese de nasjonale anbefalingene og tiltakene som gjelder for vinterferien. 

Bilde av ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen.

Mandag 15. februar ble samarbeidsavtalen signert for universitetskommunen Gjøvik, hvor NTNU og Gjøvik kommune skal samarbeide om faglig utvikling innen forskning, innovasjon og utdanning.