Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt
Møte i formannskapet

Du kan delta som tilskuer på møtet via Teams. Møtet starter onsdag 14. april klokken 11:00.

Hovedinngangen til rådhuset

Gjøvik og Land barneverntjeneste skal flytte ut av sine nåværende lokaler i Handelsbygningen i Strandgata 17 på Gjøvik. Denne flyttingen vil skje i 2 etapper.

To ungdommer som koser seg i Fredevika på sommerchill

I sommer skal vi skape mye gøy for barn og unge i Gjøvik!

Gjøvik kommune har fått tildelt midler til å arrangere egne og stimulere lag og organisasjoner til å arrangere nye og/eller utvide eksisterende sommerskoler/aktivitetsuker for barn og ungdom i grunnskolealder. Alle tilbudene vil bli samlet på en digital informasjonsplattform.

Bilde av Gjøvik mot hovdetoppen og Øverby

Søknadsfrist 18. april. 

Gjøvik kommune har blitt tildelt 2 794 107 kroner av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021.

Bilde av Mari Cathrine Brostuen Hagen

Nærmere 1000 biringer har gitt tilbakemelding på en undersøkelse om hvordan de ønsker at bygda skal utvikle seg videre. 

Årsrapport for 2020 er nå klar!

Et kart som viser området som får endret kjøremønster.

Strandgata blir stengt for all trafikk fra 8. april til oktober på grunn av anleggsarbeid. Flere nabogater blir også berørt. Trafikantene må finne nye kjøreruter og regne med litt ventetid på veg til og fra jobb, mens Strandgata blir rustet opp.

I Gjøvik kommune er det flere idrettsarenaer, haller og baner for ulike typer idrettsaktivitet med utleiemuligheter.

Fordelingen av faste treningstider skjer en gang i året, med søknadsfrist 1. mai.

Fra onsdag 31.3.2021 innføres aksellastrestriksjoner på noen kommunale veger i Gjøvik kommune. Aksellasten settes ned til 6 tonn på en del veger. Vegene skiltes med aksellastgrense. Restriksjonene gjelder til skiltene fjernes.

Gjøvik kommune starter opp med vaksinering av innbyggere mellom 65-74 år og personer mellom 18-64 år med tilstander som gir høy risiko for å bli alvorlig syk av korona. Disse er alle i det FHI definerer som prioriteringsgruppe 4, og vil derfor bli vaksinert parallelt.