Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Etter flere års arbeid har Fylkesmannen gitt grønt til flere byggeprosjekter i Gjøvik kommune. 

Velkommen til digitalt informasjonsmøte om E6 Roterud - Storhove tirsdag 26.september klokken 18:00 

Gjøvik kommune foretar nødvendig vedlikehold av avløpspumpestasjonen i Bryggevegen i perioden mandag 21.-onsdag 23. september.

Gjøvik kommune og Hunton hadde møte denne uka og kom fram til at bedriften skal starte arbeidet med då flytte flislageret.

Kommunene i regionen er tildelt ekstramidler som skal bidra til å styrke økomomien og bidra til flere arbeidsplasser. Målet med tilskuddet er å fremme vekst og sysselsetting og redusere de negative konsekvensene av Covid-19. 

Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Gjøvik kommune har valgt å slå sammen sine bevilgninger på tilsammen 4,2 millioner.

Gjøvik Boligstiftelse har nå 16 boliger i 4 bygg fordelt på 2 tomteområder under bygging. Her kan du søke om en leie-før-eie-bolig.

Frist for å søke er 15. november 2020.

Make Arktitekter AS og Gjøvik kommune inviterer til åpent møte om forslaget til ny reguleringsplan for Kvartal 17, Nytorvet.

Oppdatert informasjon 9.september: Vi har nå utført nødvendig vedlikehold av biofilteret som renser ventilasjonslufta fra slambehandlingsanlegget på Rambekk. Biofilteret skal nå fungere normalt. 

Gjøvik kommune jobber med å lage en sjøledning fra Gjøvik til Biri. Hensikten med dette er å sikre vannforsyningen. Derfor ber vi alle båtfolk om å være litt ekstra oppmerksom på Mjøsa i sommer. Status for arbeidet: Senking av vannledning Gjøvik-Dalsjordet nord vil pågå i uke 41, 5. og 6. oktober. Værforbehold. 

Området er trygt å ferdes i, både for gående, syklende, kjørende og handlende. Konklusjonen er imidlertid at området ikke kan bygges ut uten omfattende tiltak.