Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt
Mann som løper opp en trapp

I samarbeid med Gjøvik idrettsråd inviterer vi til inspirasjons- og kompetansesamling for idrettsungdom og trenere fra alle idrettslagene i Gjøvik kommune.

Noen heldige utøvere får delta på treningsøkt ledet av Olympiatoppen Innlandet eller Ingrid Moe Wold.

Gjennom valgfaget "Innsats for andre" har en gruppe elever på Kopperud ungdomsskole blitt kjent med byens seniorer gjennom videospill. Annenhver onsdag utover høsten skal de møtes både over Mario Kart og Mexican standoff.

Seniorgaming arrangeres i samarbeid med Kopperud skole, Gjøvik bibliotek og litteraturhus og Gjøvik Frivilligsentral. 

Innovasjonsprisen kan tildeles gründere, etablerere og bedrifter med forretningsadresse i Gjøvik kommune.

28. oktober klokka 17.00 åpner Strandgata igjen. 

TV-aksjonen 2021

Tusen takk til alle innbyggere, bøssebærerne, næringsliv, frivilligheten, kulturmiljøet og arrangører for deres bidrag til årets TV-aksjon. 

Bilde av rådhuset

Gjøvik kommune inviterer til høringsmøte om budsjettet 3. november. Meld deg på. 

Alle over 65 år vil nå få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine, det vil si en tredje dose. Det har regjeringen besluttet.

Rådmannens forslag til styringsdokument 2022, budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, ble i dag lagt fram for Formannskapet.

Forslaget vil nå behandles politisk med endelig behandling i kommunestyret 16. desember.

Velkommen til åpningen av den nye bybadstua onsdag 20. oktober klokken 18:00.

Nå skal vi feire den fantastiske dugnaden fra lokalt næringsliv, kommunen og frivilligheten som har skapt et unikt bygg for å gjøre Mjøsa mer tilgjengelig for friluftsliv.

Ønsker du å vite hvordan kommunen tilrettelegger for gående, syklende, kollektivreisende og bilister i Gjøvik sentrum? Har du meninger om noe som burde vært bedre eller annerledes enn det er i dag? Vi tar gjerne imot innspill til hvilke behov du har som innbygger og reisende i Gjøvik sentrum!