Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Det nasjonale bålforbudet trer i kraft 15. april, men allerede nå begynner det å bli veldig tørt mange steder, også i Gjøvik.

Fra mandag 6.april innføres det aksellastrestriksjoner på noen kommunale veger i Gjøvik kommune. 

På denne siden finner du er oversikt over åpningstider og vakttelefoner for påsken 2020. 

Idrettsbaner og balløkker åpnes igjen. Skateparken forblir åpen, men alt med visse forbehold.

Næringslivet rammes hardt av situasjonen knyttet til koronaviruset, og det gjøres daglig endringer som berører både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er krevende for alle og følge med på hva som er gjeldende regler blant annet knyttet til permitteringer.

Gjøvikregionen er innstilt på å følge Helsedirektoratets retningslinjer for å unngå spredning av koronaviruset ved trening og annen aktivitet.

Det er et stort behov for arbeidshjelp i landbruket. Har du lyst til å bidra, eller har du behov for hjelp? 

Lurer du på hvordan kommunehverdagen er om dagen? Er byggesaksavdelingen åpen? 

Alle ansatte opplever en litt annerledes arbeidshverdag, men vi er tilgjengelige. Og vi prøver så godt vi kan å holde hjulene i gang. 

NAV gjør det nå mulig å søke om forskudd på dagpenger. Pengene kan utbetales før påske.