Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Det skal ikke så mye til, og hvis alle gjør litt kan det hende vi sammen klarer å gjøre vannet vårt den æren det fortjener.

Klarer hver enkelt å redusere vannforbruket i husholdningen, vil det totale vannforbruket gå ned, noe som igjen vil gi miljøgevinst. Et redusert vannforbruk vil føre til at vi sparer kjemikalier og strøm brukt til rensing og transport for drikkevann og avløpsvann. 

Anne Grethe Olden Garlimo fra Gjøvik kommune fikk prisen som Årets helsesykepleier i Oppland for 2023. Prisen ble utdelt i forbindelse med fagdagene til Landsgruppen av helsesykepleiere 14. mars.

20. mars starter arbeidet med neste trinn av utbedringen av Strandgata - over og under bakken.

Nå vil vi i Gjøvik kommune høre fra deg som er pårørende til noen som mottar helse- eller omsorgstjenester. Svar gjerne på undersøkelsen "Ivaretatt" innen 31. mars 2023!

Nå starter planarbeidet med å bygge en ny bydel i Gjøvik.

Frist for innspill eller merknader til varsel om oppstart er 14. april 2023.

Gjøvik kommune er i forhandlinger med Topro AS, om en virksomhetsoverdragelse av Topro Bondelia barnehage.

Kommunestyret behandlet i dag, 23. februar, sakene om  skole- og barnehagestrukturen i kommunen.  

Skattesedler for eiendomsskatt er nå på vei til din digitale postkasse. 

Sist uke mottok vi mange henvendelser fra dere om årets første faktura på kommunale gebyrer og prisøkningen. De kommunale gebyrene har økt mer enn normalt i år.

Den største økningen er på vann- og avløpsgebyrene, men det er også en stor økning i renovasjonsgebyret.

Som boligeier må du betale for jobben kommunen gjør med blant annet å sikre at du har rent vann i springen, og at søppelet ditt blir hentet.

 

Gjøvik kommune signerte i 2015 avtalen om å bli et mer demensvennlig samfunn.

Målet med den landsomfattende kampanjen er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra.