Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Eiendomsskatteliste for skatteåret 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Gjøvik kommune er en av seks kommuner som er nominert til bosettings- og integreringsprisen 2020.  Nå kan du stemme på din favoritt.

All undersøkelse for coronavirussykdom, covid-19, skal foregå hos fastlegen din eller hos legevakten. Folk uten symptomer skal ikke testes, men dersom du tror du kan ha blitt smittet må du ringe fastlegen din først (ordinær kontortid) og legevakten på kveld, natt og helger.

Telefonnummeret til legevakten er 116 117.

Det er problemer med vannkvaliteten i Steinsjåvegen. Alle som har en eiendom som er berørt av dette har fått et varsel på SMS. Det er innført kokepåbud med umiddelbar virkning.

På grunn av en feil med AvtaleGiro kan noen av dere ha opplevd å bli trukket for kommunale eiendomsgebyrer for 1. termin to ganger i nettbanken. Har du blitt trukket to ganger blir pengene tilbakebetalt 26. eller 27. februar.

Dette er en vurdering av hvilke planer kommunen har mest behov for lage eller revidere i kommunestyreperioden 2020-2023 – på grunnlag av en vurdering av hva som er de mest sentrale utviklingstrekk og utfordringer som kommunen står overfor i dag.

I perioden 16. februar til ca 1. juli vil det bli utført anleggsarbeider i Mjøsa. Det skal sveises PE-ledninger som lagres i Mjøsa. Disse vil lagres i området Mengshol brygge ved riggplassen til ØPD AS og ca 1300m sørover.

I forbindelse med forsterking av Røverdalsmuren og andre anleggsarbeider, blir Hans Mustads gate stengt for gjennomkjøring utover våren og sommeren.

Gjøvik kommune trenger flere meddommere. Har du lyst til å ta oppgaven? Da må du melde deg innen 1. april.

Samuel og bestefar trollbandt alle tilhørerne i Gjøvikhallen da de var «trekkplaster» under fagdag for lindrende omsorg arrangert blant annet av Gjøvik kommune.