Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Det er påvist smitte hos en tjenestemottaker i Snertingdal. Det er derfor innført besøksforbud.

Det er med tungt hjerte vi meddeler at Gjøvik har hatt sitt første koronarelaterte dødsfall.

Kulturrådet skal være et bindeledd mellom kulturarbeidere og kommunen. På den måten håper vi å få en tettere dialog og et bedre samarbeid med Gjøviks rike kulturliv.

Aktivitetstilbud som er tilpasset hver enkelt skal hjelpe flere unge ut av sosialhjelp og inn i jobb. For å lykkes søker Nav råd og bistand av de som har vært i denne situasjonen sjøl.

I dag vaksineres beboerne på Sørbyen omsorgssenter og Bjørkelia, før vi i løpet av de neste tre ukene vaksinerer beboerne på resten av sykehjemmene.

Det blir ingen egne smittetiltak i Gjøvik denne gang. Her kan du lese hvordan de nasjonale tiltakene vil påvirke innbyggerne i Gjøvik.

Gjøvik kommune har fått  tildelt ekstramidler som skal bidra til å styrke økonomien og bidra til flere arbeidsplasser. Målet med tilskuddet er å fremme vekst og sysselsetting og redusere de negative konsekvensene av Covid-19. 

Ikke alle har det tryggest hjemme, og Fosterhjemstjenesten søker flere familier med omsorg, kjærlighet, tid og tålmodighet til å bli fosterhjem.

Tirsdag 5. januar stenger vi skøytebanen på Gjøvik stadion mellom klokken 07:00 og 16:00. Dette gjør vi for å preparere isen.

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager, for å få en bedre oversikt over situasjonen