Gjøvik arbeider for å motvirke digitalt utenforskap

Gjøvik kommune har for alvor startet opp et prosjekt for å motvirke digitalt utenforskap. Så langt ser det ut til å bli en suksess.

Cirka 14 prosent av den norske befolkningen over 16 år er ikke-digitale. Det er 600 000 mennesker. Gjøvik kommune hjelper ukentlig innbyggere som ringer oss og/eller kommer innom for å få hjelp til ulike tjenester som krever digital kompetanse. Vi har jobbet med dette i flere år, men ønsker å bidra i enda større grad til at våre ikke-digitale innbyggere skal få en enklere hverdag og føle seg inkludert.

Kurssamarbeid med NTNU

Det er Anne Tone Korshavn King som er prosjektleder for det arbeidet som gjøres nå. Hun skal bruke 20 prosent av sin stilling til prosjektet. Det er flere grupper som tilhører ikke-digitale innbyggere. Eldre er en av disse. Korshavn King har rekruttert bachelorstudenter fra NTNU i Gjøvik som veiledere. I sin oppgave har studentene nettopp sett på digitalt utenforskap og hvordan kommunen kan jobbe for å redusere dette blant innbyggerne sine. Det re studentene er Anna Eline Thømte Roksvåg, Kenneth Odden og Mussie Estifanos Ghebremichael. 

- Så langt har vi god erfaring med studentene og håper og tror at det vil være god lærdom for både dem og de som får veiledning. Vi regner også med at det skal gå greit å rekruttere nye når disse tre, flinke ungdommene eventuelt flytter fra Gjøvik, sier prosjektlederen.

Veilederne får selvfølgelig opplæring før de starter som veiledere slik at de 

Bilde av: Gjøvik kommune har startet et prosjekt for å motvirke digitalt utenforskap. Leder for prosjektet er Anne Tone Korshavn (til venstre). Her er hun sammen med tre studenter fra NTNU som har tatt på seg å være veiledere. De tre er Anna Eline Thømte Roksvåg, Kenneth Odden og Mussie Estifanos Ghebremichael. Bak sitter fylkessekretær i Oppland pensjonistforbund, Vera Holtlien, sekretær og prosjektleder i Pensjonistforbundet Unn Johansen og nestleder i Oppland pensjonistforbund Polly Westlie. - Klikk for stort bildeGjøvik kommune har startet et prosjekt for å motvirke digitalt utenforskap. Leder for prosjektet er Anne Tone Korshavn King (til venstre). Her er hun sammen med tre studenter fra NTNU som har tatt på seg å være veiledere. De tre er Anna Eline Thømte Roksvåg, Kenneth Odden og Mussie Estifanos Ghebremichael. Bak sitter fylkessekretær i Oppland pensjonistforbund, Vera Holtlien, sekretær og prosjektleder i Pensjonistforbundet Unn Johansen og nestleder i Oppland pensjonistforbund Polly Westlie. Annika Birkelund   

Flere kurs er allerede holdt

Prosjektlederen har flere ideer om hvordan kommunen hvordan vi kan jobbe for å få større digital kompetanse blant våre innbyggere. Samarbeid med frivillige lag og foreninger vil bli viktig. I første runde er det pensjonistforeningene i Gjøvik som er involvert. Først ute var Snertingdal pensjonistforening, og her ble kurset fulltegnet umiddelbart. 

- Deltakerne var veldig fornøyd og følte at de lærte mye og fikk god hjelp. Det er viktig at de kan få hjelp en-til-en og kunne trykke sjøl, sier dataansvarlig i Snertingdal pensjonistforening, Marie Sveum.

Pensjonistforeningene vil også framover være viktig i prosjektet, og Korshavn King understreker at veiledningen er for alle, ikke bare medlemmene og at det jobbes med enda flere veiledningstilbud i Gjøvik kommune.

Bilde av dataansvarlig i Snertingdal pensjonistforening, Marie Sveum og student Anna Eline Thømt Roksvåg. - Klikk for stort bildeMarie Sveum i Snertingdal pensjonistforening er veldig fornøyd med den veiledningen student Anna Eline Thømt Roksvåg gir. Privat