Sjekk ut planene for Gjøvikstranda

Gjøvikstranda skal bli forvandlet fra et flislager til et park- og friluftsområde. Hunton driver nå og rydder tomta nede på stranda, og Gjøvik kommune er godt i gang med å planlegge arbeidet. I løpet av de neste årene er det mye som vil skje.

Å bygge et park- og friluftsområde skjer ikke over natta. Dette tar tid, og det vil jobbes etappevis i årene fremover for å fylle området med attraktive aktiviteter og møteplasser for innbyggere og turister.

Se skissen over planene for Gjøvikstranda

Planene for Gjøvikstranda går ut på å åpne opp Huntonområdet slik at den blir tilgjengelig for allmennheten og gir en bedre tilgang til Mjøsa. Dette vil skape en flott møteplass for lokalbefolkningen og turister. Skissen viser hvordan området kan bli utformet, inkludert nye gangstier, aktivitetsområder, grøntområder og sitteplasser.

Skisse over planene på Gjøvikstranda som viser hvordan området vil bli utformet, inkludert nye gangstier, aktivitetsområder, grøntområder og sitteplasser.  - Klikk for stort bildeSkissen viser hvordan området kan bli utformet, inkludert nye gangstier, aktivitetsområder, grøntområder og sitteplasser. Asplan Viak

Vil du se skissen over Gjøvikstranda med bedre oppløsning? Her kan du laste ned en PDF av skissen.  (PDF, 3 MB)

Hva skjer i 2024?

Dette er noen av planene som vil skje i sommer og høst:

  • Husker: I sommer vil det komme opp tre store husker langs mjøskanten på haugen ved Hunnselva. Dette vil være en flott aktivitet for alle aldersgrupper, og du kan nyte utsikten over Mjøsa mens du husker.
  • Historisk aktivitetsløype: I sommer kan du lære mer om Gjøviks industrihistorie gjennom en historisk aktivitetsløype. Løypa vil passe for alle aldre, og du vil lære mer om Gjøviks stolte industrihistorie mens du går gjennom løypa.
  • Aktivitetssone ved basketballbanen: Vi skal etablere en aktivitetssone ved basketballbanen med en ny spennende og ønsket aktivitet. Vi vil komme med mer informasjon om det når dette er bestilt.
  • Etablere ny gangveg: Det vil bli etablert en ny gangveg som binder mjøskanten og Huntonområdet sammen.

Møteplass og arena for kulturarrangementer

Utvalg for Samfunnsutvikling, bærekraft og tekniske tjenester vedtok i sitt møte 14. mars 2024 at kommunen skal starte opp arbeidet i eget forprosjekt for ombygging og rehabilitering av Huntonhallen til bruk som samlingspunkt og fleksibel kulturarena.

Planen er å gradvis utvikle hallen og området rundt den for å kunne arrangere større kulturarrangementer året rundt. Første fase i utviklingen vil være å reparere tak og gulv, og installere fleksible vegger som kan tilpasses ulike behov.

Gjennom samarbeid med byens kulturarrangører og serveringssteder vil tiltakene bli planlagt og gjennomført. Målet er å skape et fleksibelt og tilgjengelig sted som støtter oppunder Gjøvik som studieby og bidrar til byutviklingen.

Kommunestyret vil senere i år få en egen sak til behandling om å bevilge investeringsmidler til prosjektet.

Skisse av hvordan Huntonhallen kan forvandles fra en produksjonshall til en kulturarena - Klikk for stort bilde

Områdets særpreg og visuelle uttrykk

Gjøvik har en lang industrihistorie, og Hunton har vært en viktig bedrift siden 1889. Kommunen er stolt av sin industrihistorie og vil videreføre dette i området når Hunton forlater det.

Huntonhallen vil ha synlige konstruksjoner i stål som er bevart og bygget videre på, og bygget og uteområdet vil være knyttet til vannet.

Området rundt bygget vil visualisere et arbeider- og industri-samfunn med små torg som oppmuntrer til uformelle møter. Naturvennlige materialer vil bli brukt for å forsterke området som en møteplass for aktiviteter.

Visjonen "natur møter kultur" vil bli gjenspeilet i området gjennom utstrakt bruk av grønne elementer. Huntonområdet vil fortsette å være et symbol på Gjøviks industrihistorie og samtidig være en levende møteplass for aktiviteter og arrangementer.

Jubileumstolpe for stolpejakten på Gjøvikstranda?

Stolpejakten har tatt kontakt med Gjøvik kommune om å sette opp en jubileumstolpe på Gjøvik. Formannskapet skal behandle saken 22. mai.

Kommunedirektørens forslag til vedtak er at Gjøvik kommune skal tilrettelegge for at Gjøvik kommune skal sette opp jubileumstolpe for stolpejakten på Gjøvikstranda.

Kommunedirektøren vurderer stolpemonolitten som en viktig attraksjon i tidlig fase av Gjøvikstranda park- og fritidsområde. Samarbeidet med en frivillig forening som Stolpejakten er et eksempel på positivt samarbeid mellom private og kommune om tilrettelegging for aktivitet og opplevelser. Forslaget til plassering av stolpen i nærheten av eksisterende trær med samme høyde som stolpen gir en skånsom plassering som glir godt inn i eksisterende miljø.

Forslaget er at jubileumstolpen vil bli plassert langs Mjøspromenanden, mellom eksisterende og ny gangvei. 

Her kan du lese saksframlegget om etablering av jubileumstolpe på Gjøvikstranda.

Skisse fra Gjøvikstranda og plassering av Jubileumstolpe   - Klikk for stort bildeForslaget er at jubileumstolpen vil bli plassert langs Mjøspromenanden, mellom eksisterende og ny gangvei. Asplan Viak