Verdens vanndag 22. mars – alle kan gjøre litt

Det skal ikke så mye til, og hvis alle gjør litt kan det hende vi sammen klarer å gjøre vannet vårt den æren det fortjener.

Klarer hver enkelt å redusere vannforbruket i husholdningen, vil det totale vannforbruket gå ned, noe som igjen vil gi miljøgevinst. Et redusert vannforbruk vil føre til at vi sparer kjemikalier og strøm brukt til rensing og transport for drikkevann og avløpsvann. 

Hvordan jobber Gjøvik kommune med å redusere vannforbruket? 

I Gjøvik kommune har vi vedtatt en hovedplan for vann og avløp som gjelder fra 2020 til 2031. Noen av hovedtiltakene er at vi jobber systematisk med lekkasjesøk og at vi skifter ut vann og avløpsrør som er over 100 år gamle.

Et velfungerende vann og avløpsnett bidrar til bedre miljø, god samfunnssikkerhet og beredskap.  Det er mange gevinster ved å bytte ut vann- og avløpsrør.

 • Vi reduserer risiko og fare for forurenset drikkevann.
 • Vi reduserer risiko for at du mister vannet på grunn av ledningsbrudd.
 • Vi unngår vannskader i gater og kjellere som følge av ledningsbrudd.  
 • Vi reduserer lekkasjer på drikkevannsforsyningen og sparer strøm, drift og miljø ved at forbruket reduseres.
 • Vi reduserer mengden avløpsvann som skal renses. I dag lekker det inn store mengder vann fra grunnen inn i våre avløpsrør noe som er svært uheldig for belastningen på renseanlegget vårt.
 • Vi reduserer risiko for at brannvesenet mister vannet ved slokking av branner.

Hva kan du som innbygger gjøre med å å redusere vannforbruket? 

Alt vann du bruker hjemme ender opp i kloakken, så ved å bruke mindre vann blir det mindre kloakk som må renses. Spar både miljø og penger!

Vil du være med å bidra er det flere småting du kan gjøre hjemme for å redusere vannforbruket.

 • Visste du at du kan spare 20 liter vann i året ved å skru av vannet mens du pusser tennene?
 • Sett kun på vaskemaskin og oppvaskmaskin bare når de er helt fulle. Skrap, ikke skyll av tallerkener og bestikk. Oppvaskmaskinen skal klare å vaske rent.
 • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann.
 • Reparer dryppende kraner og toaletter som lekker
 • Ta en sjekk av vannrørene i kjelleren i huset, oppdager du kondens på vannrørene kan dette betyr av for eksempel et toalett som står og renner.
 • Gjør en vurdering om det kan lønne seg både økonomisk og for miljøet å installere vannmåler. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om du bør installere en vannmåler hos deg.

Vær vannbevisst- det gavner både miljøet og økonomien!

Ha en riktig god vanndag! Og husk å sette litt ekstra pris det vannet i dag.