Om skolen

Bjørnsveen ungdomsskole er en ren ungdomsskole, som ligger 2,5km nord for Gjøvik sentrum. "Vi ser alle" er vår visjon. Med det mener vi at vi er inkluderende og mangfoldig, og at vi skaper resultater for den enkelte elev. 

Bjørnsveen ungdomsskole ligger helt nord i byen med flott utsikt over Mjøsa og store friluftsområder i umiddelbar nærhet. Nærmeste nabo er Tranberghallen med bla idrettshall godkjent for eliteseriespill i håndball og stor svømmehall.

Gjennom prosjektet "Aktivt sinn i aktiv kropp" har skolen bygd opp et uteområde for mulighet for ulike uteaktiviteter til bruk i undervisning, pauser og fritid. Skolen har spesialrom for musikk, mat & helse, naturfag, kunst & håndverk og et eget rom til dataopplæring / språkopplæring. Utover det har skolen ett fantastisk kantineområde, blant annet med en stor åpen Foajé.

Skolen har elever rekruttert fra Fredheim-, Gjøvik- og Lundstein barneskoler. Lærere og assistenter er organisert i 3 team tilhørende 8., 9., og 10.trinn. Elevene er organisert i klasser på 25-30 elever, kontaktlærergruppene er på 12-15 elever. Klassene holder til i undervisningsarealer bestående av to store klasserom og to mindre klasserom på hvert trinn.

Våre satsningsområder er lesing, motivasjon og ledelse. Skolens ledelse og administrasjon består av rektor, to inspektører og kontorsekretær. I tillegg jobber skolens rådgiver, spes.ped koordinatorer, helsesøster og to miljøterapeuter tett sammen i skolens oppfølgingsteam.

I tillegg har vi fokus på å holde skolebygget vårt ryddig og rent der alle voksne og elever sammen må ta et tak. Trivsel er en viktig forutsetning for læring og det er viktig at alle elever og voksne skal føle seg trygge på skolen og arbeidsplassen sin. Vi oppfordrer alle til å si fra hvis de opplever å bli plaget eller ikke føler seg trygge.

Velkommen til oss!