Historien om Blomhaug

Blomhaug skolekrets ble opprettet i 1903, og holdt til i leide lokaler fram til 1905 da skolenflyttet inn i eget nybygg. Et bygg som ble brukt til skoleformål helt fram til 1975.

Skolen  fikk sitt navn etter den sittende skolestyreformann - "provst" Blom. Kretsen het opprinnelig Stenberg krets, skilt ut som egen skolekrets i 1899.

Elevtallet tilsa tre-deling, men stedet vokste raskt, og allerede i 1920 ble det sendt søknad om å få bygge ny skolebygning med 12 klasserom.

Først i 1953 ble første byggetrinn av den nye skolen påbegynt, og 4. januar 1954 flyttet man inn i et bygg inneholdende 4 klasserom og lærerværelse. Andre byggetrinn ble fullført i 1956, og man kune ta i bruk ytterligere 5 klasserom, skolekjøkken, sløydsal, lærerrom, vaktmesterkontor og kontor for skolestyrer. (Skolestyrerstilling ble opprettet i 1953).

Tredje byggetrinn som omfattet 6 klasserom, gymnastikksal og ulike spesialrom var ferdig i 1971, og etter den tids krav fremstod skolen som en topp moderne utstyrt skole for to paralleller på barnetrinnet.

Skolen ble påbygd og restaurert i perioden 1997 til 2000, og er nå fullt utbygget for 14 klasser og med SFO-plasser for ca. 100 barn.