Jodtabletter til bruk ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet deg å ha jodtabletter hjemme.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene. Det er kriseutvalget for atomberedskap som gir råd om dette. Det er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet som leder utvalget.

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket.

Jodtabletter til barn og unge under 18, gravide og ammende

Gjøvik kommune vil sørge for utdeling av jodtabletter der hvor barn og unge oppholder seg på dagtid.  Skoler og barnehager skal skaffe forhåndssamtykke fra foresatte til at deres barn skal få utlevert jodtabletter hvis det skulle bli aktuelt. Skolene og barnehagene i Gjøvik kommune sørger for utlevering til barn/elever som oppholder seg på skolen/ i barnehagen, og varsler foresatte. Barna/elevene inntar da tablettene når de får dem utlevert.

Samtykke svares opp digitalt av foresatte via MyKid i barnehage og Transponder i skole.

Utenom barnehagers og skolers åpningstid har kommunen ansvar for utdeling til barn og unge under 18 år, gravide og ammende som ikke selv har kaliumjodidtabletter. Det vil da bli utleveringsteder på Gjøvik rådhus, Sneringdal skole og Biri ungdomsskole. 

Atomberedskap

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss.