Om USHT

Mål for ordningen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Målgruppe

Målgruppa til USHT er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i tidligere Oppland fylke.

Ansatte

USHT har fem faste ansatte og prosjektmedarbeidere som leies inn på bakgrunn av eksterne tilskudd fra blant annet Helsedirektoratet.

Ansatte USHT
Tittel og navn E-postadresse Mobilnummer
Leder Målfrid Schiager malfrid.schiager@gjovik.kommune.no 91 84 83 48
Fagkonsulent Elin Angen Michaelsen elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no 95 17 71 83
Fagkonsulent Lene Fossbråten lene.fossbraten@gjovik.kommune.no 91 71 22 65
Prosjektleder Åste Renolen aste.renolen@gjovik.kommune.no 41 56 59 41
Fagkonsulent Geir Olav Glomstad geir-olav.glomstad@gjovik.kommune.no 90 50 59 14
ReKs koordinator Mari Aasen mari.aasen@gjovik.kommune.no 95 16 73 77

Besøksadresse

USHT holder til i 3. etasje i Gjøvik rådhus.
Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Samarbeidspartnerer

USHT Innlandet (Oppland) har et nært samarbeid med NTNU Gjøvik og Senter for omsorgsforskning, Øst.

Våre prosjekter

Besøk vår nasjonale side for oppdatert informasjon om våre prosjekter.

Abonnere på vårt nyhetsbrev?

I april 2019 lanserte USHT Innlandet (Oppland) nyhetsbrev. Dersom du ønsker å abonnere på dette kan du registrere deg her.

Abonner på nyhetsbrev fra USHT

Se våre tidligere utgitte nyhetsbrev.