Om USHT

Mål for ordningen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Målgruppe

Målgruppa til USHT er ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i tidligere Oppland fylke.

Ansatte

USHT har fem faste ansatte og prosjektmedarbeidere som leies inn på bakgrunn av eksterne tilskudd fra blant annet Helsedirektoratet.

Ansatte USHT
Navn Arbeidsområde Mobilnummer
Leder Målfrid Schiager Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, Bo trygt hjemme - Etikk, Trygghetsstandard i sykehjem, Universitetskommunesamarbeid 91 84 83 48
Åste Renolen Pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, Bo trygt hjemme - ASCOTstudien og Pårørendearbeid, Universitetskommunesamarbeid 41 56 59 41
Brita Aaslie-Fjeld Demensplan 2025 - Rett tiltak til rett tid 41 14 65 11
Elin Michaelsen ABC - opplæring, Psykisk helse og rus 95 17 71 83
Lene Fossbråten Bo trygt hjemme- Pårørendearbeid, Kompetansebroen Innlandet 91 71 22 65
Christoffer Fodstad Eng Tjenester til personer med utviklingshemming 45 40 51 42
Geir Olav Glomstad Koordinator velferdsteknologi 90 50 59 14
Marjolein Verplak Bo trygt hjemme - sykehjemslegenettverket i Innlandet og Lindrende behandling, Universitetskommunesamarbeid - Et levende laboratorium 46 95 65 92
Mari Aasen Koordinator for det Regionale kompetansesamarbeidet i Gjøvikregionen (ReKs) 95 16 73 77

Besøksadresse

USHT holder til i 3. etasje i Gjøvik rådhus.
Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Samarbeidspartnere

USHT Innlandet (Oppland) har et nært samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet,  NTNU Gjøvik , Senter for omsorgsforskning, Øst og andre relevante fagmiljøer

Våre prosjekter

Besøk vår nasjonale side for oppdatert informasjon om våre prosjekter.

Abonnere på vårt nyhetsbrev?

I april 2019 lanserte USHT Innlandet (Oppland) nyhetsbrev. Dersom du ønsker å abonnere på dette kan du registrere deg her.

Abonner på nyhetsbrev fra USHT

Se våre tidligere utgitte nyhetsbrev.