Ordensregler for Fredheim skole

Regler for elevene

1 Skolen er arbeidsplassen vår. Alle har rett til et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

1.1 Det forventes at alle:

 • Møter presis til timer og avtaler
 • Har med nødvendig utstyr
 • Holder arbeidsro i timene
 • Viser respekt for undervisningen
 • Gjør skolearbeidet til avtalt tid

2 Skal en elev forlate skolens område i skoletida, må hun/han ha tillatelse som gis av lærer.

2.1 Farlig lek er ikke tillatt (eks: sykling på skoleplassen og parkeringsplassen, stein- og snøballkasting).

2.2 Brus, godteri og tyggegummi er ikke tillatt i skoletida. Unntak kan gjøres ved elevarrangement og turer.

3 Bruk av internett og læringsplattformene i skolesammenheng skal skje i samsvar med gjeldende regler. Se kjøreregler for læringsbrett.

3.1 Bruk av mobiltelefon er ikke tillatt på skolens område i skoletida. Smartklokke må kunne settes på skole- eller flymodus om den skal være på.

Mulige konsekvenser

1.1

 • Muntlig advarsel fra lærer/rektor
 • Skriftlig advarsel fra lærer/rektor
 • Bortvisning fra undervisning resten av timen
 • Bortvisning fra undervisning resten av dagen,§2-10 i Opplæringsloven
 • Melding til barnevernet

2 

 • Muntlig advarsel fra lærer
 • Skriftlig advarsel fra lærer/rektor

2.1

 • Muntlig advarsel fra lærer
 • Skriftlig advarsel fra lærer/rektor

2.2

 • Muntlig advarsel, skriftlig advarsel
 • Beslagleggelse

3

 • Muntlig advarsel, skriftlig advarsel
 • Forbud mot bruk av skolens datautstyr
 • Anmeldelse av straffbare forhold

3.1

 • Muntlig advarsel
 • Beslagleggelse ut skoledagen
 • Ved gjentagelse, mobilen hentes på skolen av foresatte