Regler for bruk av læringsbrett

På Fredheim skole ønsker at bruk av læringsbrett i skolen skal være nyttig og positivt for alle. Derfor må vi ha noen regler som vi forholder oss til.

Ansvar

Skolen og skoleeier tar ansvaret for administrasjon av apper som skal brukes i læringsarbeidet. Elevene og foreldre har ansvar for å ta vare på og sørge for at nettbrettet er i orden og kan brukes i opplæringen.

Regler

 • Skoledagen starter med fulladet læringsbrett, dersom læringsbrettet er tom for strøm eller gjenglemt, må eleven jobbe uten læringsbrett gjennom skoledagen.
 • Læringsbrettet ligger på pulten med «eplet opp», eller i sekken helt til lærer gir annen beskjed.
 • Jeg bruker alltid dekselet på mitt læringsbrett.
 • Jeg har slått av alle pushvarslinger når jeg er på skolen.
 • Jeg låner ikke bort mitt læringsbrett til andre enn foreldrene mine, og jeg holder min kode hemmelig såfremt det er mulig. Skjer det noe med læringsbrettet, må voksne på skolen få koden for å rydde opp i eventuelle feil.
 • Jeg spør alltid om lov til å ta bilder, video eller lydopptak av andre. Dette skal kun gjøres i undervisningstiden.
 • Jeg legger aldri ut noe på nett dersom det ikke er enighet blant alle involverte i å gjøre dette.
 • Jeg behandler læringsbrettet og tilleggsutstyr med forsiktighet.
 • Jeg legger vekk læringsbrettet når jeg drikker og spiser.
 • Det er læreren som bestemmer hvilke applikasjoner som skal lastes ned på læringsbrettet. Det er ikke rom for å laste ned andre applikasjoner for privat bruk. Det betyr at du ikke skal kjøpe apper, bestille varer eller tjenester med skolens læringsbrett eller bruke egen Apple-id.
 • Elektronisk kommunikasjon med andre kan foregå når læreren tillater det.
 • Jeg vet at brudd på dette blir varslet hjem, og ved gjentakende brudd vil man miste muligheten til å bruke læringsbrettet i undervisningen i en tid.