Åpningstider i SFO

SFO har åpent mandag–torsdag klokken 07:00–08:30 og 13:15–16:30.

Fredager er SFO åpent klokken 07:00–08:30 og 13:00–16:30.

Vi har åpent alle ferier utenom 4 uker i juli (de fire siste ukene i juli).

Åpningstider telefon

Vi har telefontid klokken 07:00–13:00 og 15:00–16:30.