Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse.

FAU-representanter

 • Leder: Bente Larsen
 • Nestleder: Ole Kristian Nyhus
 • Kasserer: Lise Haavi
 • Sekretær: Line M. Holmestad

Øvrige medlemmer

 • Astrid Elisabeth Opvikne 
 • Heidi Glosimot Kjelsberg 
 • Betina Elton Myhre
 • Marianne Sundlisæter Skinner
 • Guro Pedersen
 • Knut Harald Bakketun
 • Kaja Moen Lund
 • Anne Mette Limoseth 
 • Sebastian Heiberg
 • Linn Haug Østvang
 • Rektor Kari Svendsen

Møteplan 2023/2024

Alle FAU-møter foregår klokken 18:00-20:00.

 • 18. september
 • 16. oktober
 • 20. november
 • 15. januar
 • 19. februar
 • 18. mars
 • 15. april
 • mai - dato ikke satt

Spørsmål og svar om FAU