Ung i Gjøvik

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse.

FAU-representanter på Fredheim skole

Leder Bente Larsen

Nestleder Gyda Kathrine Moan

Lise Haavi, kasserer

Karoline Hagen Dyste, sekretær

Frøydis Helene Frøsaker, KFU-representant

Kine Bergum

Nan Renee Augland

Siv-Anett Lie

Rektor Elin Raaum

Møteplan for utvalgene 2021/2022

Møteplan for utvalgene 2021/2022
Utvalg Klokkeslett Dato
FAU 18:00 15. november
SU 08:30 11. mars
SMU 09:15 11. mars

Spørsmål og svar om FAU