Ung i Gjøvik

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

FAU-representanter på Fredheim skole

Leder Jørn Andre Sund

Nestleder Kine Bergum

Sile Brobakken, sekretær

Anette Brusveen

Barbro Solbrækken

Øystein Pellegård

Gyda Kathrine Moan

Barbro Larsen

Nan Renee Augland

Frøydis Helene Frøsaker

Siv Anett Lie

Silje Brobakken

Evy Stenersen

Rektor Elin Raaum

Møteplan for utvalgene 2021

Møteplan for utvalgene 2021
Utvalg Klokkeslett Dato
FAU 18:00 15. februar, 15. mars, 19. april, 31. mai
SU 16:30 11. januar, 12. april, 7. juni
SMU 17:30 11. januar, 12. april, 7. juni

Spørsmål og svar om FAU