Ung i Gjøvik

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU)

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen.

Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU-representanter på Fredheim skole

FAU-leder Jørn Andre Sund

FAU nestleder Kine Bergum

Rektor Elin Raaum

Mari Mørk Furunes Leder, elevrådet

Johannes Torp nestleder, elevrådet

Atle Homb-Vesterås, lærerrepresentant

Mona Forsberg, SFO-leder

Marit Andrine K. Tunheim, politisk representant

Tor Magne Normann, politisk vararepresentant

Wibecke Johansen, rep. andre ansatte

Møteplan for utvalgene 2021/2022

Møteplan for utvalgene 2021/2022
Utvalg Klokkeslett Dato
FAU 18:00 15. november
SU 08:30 11. mars
SMU 09:15 11. mars

Spørsmål og svar om SU