MyKid - kommunikasjonsplattform

Med appen MyKid samler vi på en trygg og enkel måte all kommunikasjon og informasjon i én kanal.

Hva bruker vi MyKid til?

MyKid brukes både av de ansatte i barnehagen og foreldrene.

Med MyKid kan vi blant annet

  • ha dialog mellom foresatte og ansatte
  • registrere fremmøte, ferie og fravær
  • ha oversikt over sovelister
  • sende ut påmelding til aktiviteter
  • samle tillatelser knyttet til det enkelte barnet

Last ned MyKid

Appen kan du laste ned fra App Store og Google Play.