Fokusområder

Vårt fokus er "det små i det store". Det betyr at vi jobber aktivt med å skape trygghet og tilhørighet på den enkelte avdeling, samtidig som vi har små grupper fordelt i de ulike fellesrommene våre.

Vi er en flerkulturell barnehage, som har spesielt fokus på språk, lek og utvikling av sosial kompetanse.

Barn lærer med smarttavle - Klikk for stort bildeVåre verdigrunnlag

Vi som ansatt i barnehagen har ansvaret for kvaliteten på relasjonen til barna. Vi skal formidle at

 • jeg ser deg
 • jeg hører deg
 • jeg er interessert i å høre hva du tenker og hva du sier
 • jeg undrer meg sammen med deg
 • jeg tror du ønsker å samarbeide
 • jeg vil være oppriktig med deg
 • jeg tror at det du sier og tenker er viktig og kan lære meg noe
 • jeg vil hjelpe deg gjennom nødvendige konflikter

Språk, lek og barnas medvirkning

Hovedfokuset vårt skal være et godt arbeid med

 • med språk
 • å utvikle god kompetanse i lek og gjennom barns medvirkning
 • å utvikle et godt fysisk og psykisk leke- og læringsmiljø i hele barnehagen vår

Trygge og kompetente voksne som trives i et godt arbeidsmiljø er avgjørende for å kunne skape gode relasjoner som grunnlag for læring, vennskap og trivsel.