Om skolen

Gjøvik Læringssenter er et kommunalt læringssenter som retter seg mot opplæring av barn, unge og voksne av alle bakgrunner.

Skolens tilbud

Skolen tilbyr grunnskoleopplæring, norsk språkopplæring, opplæring i grunnleggende ferdigheter, og opplæring ute i bedrifter. Gjøvik Læringssenter kan også tilpasse kurs og opplæring til enkeltpersoner eller grupper.

Vi gir opplæring til voksne som har rettigheter etter Introduksjonsloven og Opplæringsloven.

Læring i fellesskap og mangfold

Hos Gjøvik Læringssenter er det rundt 50 nasjonaliteter og språk som er representert på skolen. Gjøvik Læringssenter er et senter med høy kompetanse og mange spesialisttjenester.

Fra 2017 har skolen deltatt i et forsøk om forberedende voksenopplæring (FVO). Dette er et modulbasert opplæringsprogram, som avsluttes med grunnskoleeksamen for voksne.

Har du spørsmål?

Gjøvik Læringssenter
Telefon: 61 18 97 25
E-post: gls@gjovik.kommune.no

Kjersti Tommelstad, konstituert rektor
Telefon: 91 63 92 31
E-post: kjersti.tommelstad@gjovik.kommune.no