Oppholdstillatelse

Med permanent oppholdstillatelse kan du oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Du har også ekstra vern mot å bli utvist.

Hvem kan søke permanent oppholdstillatelse?

For å kunne søke om permanent oppholdstillatelse, må du ha hatt oppholdstillatelse i Norge i minst tre år. For statsborgere fra noen land kan det være flere krav.

Se mer informasjon på Utlendingsdirektoratet sin hjemmeside.

Slik søker du

Søk permanent oppholdstillatelse på Utlendingsdirektoratet sin hjemmeside.

Har du spørsmål?

Gjøvik Læringssenter
Telefon: 61 18 97 25
E-post: gls@gjovik.kommune.no