Felles ordensreglement for skolene i Gjøvik kommune

Det felles ordensreglementet ble vedtatt i Utvalg for oppvekst i 2013 og oppdatert i 2018. Skolens ordensreglement skal være grunnlag for vurderingen i orden og oppførsel.

Felles regler for elever i Gjøvik kommune

 1. Alle elever i Gjøvik skolene har rett til å bli behandlet med respekt. Ingen skal utsettes for vold, mobbing, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering eller sjikane på grunn av religion, livssyn eller funksjonsevne.
 2. Det forventes at elevene behandler skolens utstyr og inventar på en slik måte at det ikke blir ødelagt.
 3. Elever har ikke lov til å ha med seg gjenstander som kan brukes til å skade andre i skoletida eller på arrangement i skolen regi.
 4. Oppbevaring og bruk av rusmidler er forbudt i skoletida og på arrangement i skolens regi.
 5. Det er forbudt å røyke eller benytte snus i skoletida og på arrangement i skolens regi.
 6. Prøver og eksamener skal kun løses med de hjelpemidlene som skolen og myndigheter til en hver tid bestemmer.
 7. Elever må dokumentere fraværet sitt gjennom skriftlig melding fra foresatte. Ved stort fravær, kreves det dokumentasjon fra andre enn foresatte.

Tiltak dersom eleven opptrer i strid med reglementet

Rektor eller lærer vurderer i hvert enkelt tilfelle den mest hensiktsmessige reaksjonen.

 • Pålegg om å reparere/rette opp igjen skadeverk.
 • Erstatningsansvar etter skadeerstatningsloven jf. § 1-2 med inntil 5000 kr.
 • Beslagleggelse av ulovlige gjenstander.
 • Beslagleggelse av rusmidler, røyk/snus og ulovlige gjenstander.
 • Skriftlig advarsel fra lærer/rektor.
 • Legeattest ved stort fravær der sykdom oppgis som grunn.
 • Bortvisning jf. § 9A-11, Opplæringsloven.
 • Bortvisning fra eksamen (egne regler).
 • Aktivitetsplan jf. § 9A-4 i Opplæringsloven.
 • Nedsatt karakter i oppførsel.
 • Nedsatt karakter i orden.
 • Midlertidig eller permanent bytte av basisgruppe eller skole.
 • Anmeldelse av straffbare forhold.