Ordensreglement for Grande skole

1. Elevene møter presis til timer. Elevene er ute i friminuttene, med unntak av evt. toalettbesøk. Elevene er inne på skolens område i friminuttene.

2. Mobiltelefoner, smartklokker o.l. skal være avslått i skole- og SFO-tid.

 • Mobiltelefoner oppbevares i egen skolesekk, smartklokker uten kommunikasjon kan benyttes som klokke.
 • Skolen har ikke ansvar for private eiendeler som uoppfordret tas med.

3. Skolens datamaskiner og nettbrett skal bare brukes til skolearbeid. Egne retningslinjer underskrives.

4. Snøballkasting er bare tillatt på oppsatt blink.

5. Noen regler som skal sikre elevene ute:

 • På skøytebanen er hjelm påbudt.
 • Bruk av sykkel, rullebrett o.l. er ikke tillatt.
 • Ballspill skal bare skje på nedre plass.

6. Det er ikke lov å bruke energidrikk, tyggegummi og godteri på skolen

7. På skoleveien skal trafikkregler følges. Elever kan bruke sykkel til og fra skolen. Skolen anbefaler at man avventer sykling til opplæring og sykkelprøve på 4.trinn er gjennomført og at alle bruker sykkelhjelm. På Grandevegen brukes gangvegen, også til sykkel, sparkesykkel, kjelke, spark o.l.

Tiltak dersom eleven opptrer i strid med reglementet

Rektor/lærer vurderer i hvert enkelt tilfelle den mest hensiktsmessige reaksjon.

 • Tilsnakk fra en av de voksne
 • Muntlig og/eller skriftlig melding til hjemmet
 • Beslaglegges for resten av skoledagen
 • Beslaglagte ting må hentes av de foresatte
 • Miste mulighet til bruk av maskiner for en kortere eller lengre periode
 • Erstatningsansvar med inntil kr. 5000.-

Elevrådet sine regler

Skoleregler ute og inne

 • Alle skal respektere hverandre
 • Alle skal kunne bestemme over seg selv
 • Alle skal få være med i leken og ingen skal ødelegge for andre
 • Vær hyggelig mot andre. Si hei når du møter noen.
 • La være å sparke og slå
 • Ikke såre hverandre
 • Si i fra til en voksen hvis det skjer noe dumt
 • Ta vare på leker og utstyr på skolen vår

Klasseromsregler

 • Arbeid konsentrert i timene og forstyrr ikke andre i timen
 • Kom presis til timene og vær ute i friminuttene.
 • La andres ting og tøy være i fred
 • Ha orden i sakene mine
 • Rydde opp etter seg