Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

FAU-representanter

Hans Magnus Myklestad, leder

Ingunn Iren Mæhlum, nestleder

Nina Lomsdalen Fredrikstad, sekretær

Mette Grøtberg Ruud, kasserer

Gunnhild Sebakk, styremedlem

Annika Skaugerud, styremedlem

Amila C. Skjellaug, styremedlem

Øyvind Rogne Ski, styremedlem

Foreldrekontakter

1. trinn: Linn Th. Haga og Guro Nygård

2. trinn: Gunhild Sebakk og Bjørg M. L. Linnerud

3. trinn: Ann Kristin R. Lønnum og Tore Svendsen

4. trinn: Erland Linnerud og Nils H. Lunde

5. trinn: Margunn Nummedal og Ingunn I. Mæhlum

6. trinn: Benedikte Hansen og Tore Svendsen

7. trinn: Marit R. Ski og Lars P. Olsen

Spørsmål og svar om FAU