Personalgoder

Lønn og arbeidsforhold

Som ansatt i Gjøvik kommune er du omfattet av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen har bestemmelser som lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon.

Les mer om hovedavtalen
Les mer om hovedtariffavtalen

Forsikrings- og pensjonsordninger

Du er forsikret mot skader og ulykker i arbeidstiden. I tillegg har ansatte fritidsforsikring. 

Ansatte er medlemmer i Kommunal landspensjonskasse (KLP), bortsett fra ansatte i undervisningsstillinger som er medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK).

Som medlem får du prisgunstige fordeler som det å ta opp lån, tegne private forsikringer og benytte banktjenester (for eksempel KLP).

Utviklingsmuligheter

Gjøvik kommune er en stor organisasjon med varierte oppgaver og tjenester innenfor ulike fagområder. Som ansatt i kommunen har du derfor gode muligheter til personlig, faglig og yrkesmessig utvikling. Vi har tilbud om kurs og opplæring for ansatte på ulike nivåer og fagfelter i organisasjonen.

Gjøvik kommune anser god ledelse som avgjørende for å utvikle gode tjenester. Vi har derfor fokus på ledelse og ledelsesutvikling. Vi har et lederprogram for alle ledere for å støtte, utfordre og videreutvikle kommunens ledere.  

Fleksitid i rådhuset

Med fleksitid har ansatte, innenfor visse rammer, mulighet til å legge opp arbeidsdagen ut fra egne behov. Ekstra arbeidstid kan opparbeides og bli tatt ut som avspasering etter avtale med leder.

Bedriftsidrettslag

Kommunens bedriftsidrettslag tilbyr blant annet svømming, trimrom, bowling og skytterlag.

Arbeidsgiverpolitisk dokument

Arbeidsgiverstrategien er vår felles plattform og gir en kortfattet oversikt over de forventninger vi skal ha til hverandre, og som innbyggerne skal ha til oss. Les mer om arbeidsgiverstrategien. (PDF, 551 kB)