Priser og gebyrer 2023

På denne siden finner du oversikt over priser og gebyrer for tjenester i kommunen. 

Alkoholavgifter

Barnehage

Helse og omsorg 

Helsestasjonen

Kultur og idrett

Skole 

Teknisk og eiendom