Gjøvik kommune

Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt?

Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt?

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

Skattesatsen for 2021 er 4,0 promille.

Fra og med 1. januar 2020 er grunnlaget for eiendomsskatt senket med 30% for bolig- og fritidseiendommer. Se eiendomsskattelovens §8A-2 (1) annet punktum.

Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt? 

Hvor mye du skal betale i eiendomsskatt finner du på minside. Logg deg inn med elektronisk ID og velg min eiendom.

Betaling av eiendomsskatt 

Fakturering og betaling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer er fordelt på 12 terminer.

Se dine fakturaer fra Gjøvik kommune.

Hvordan komme i kontakt med eiendomsskattekontoret?

Eiendomsskattekontoret er betjent mandag-fredag, klokka 09:00-15:00.

• Telefon: 61 18 95 00
• Postadresse: Gjøvik kommune, Eiendomsskatt, Postboks 630, 2810 Gjøvik
• E-postadresse: postmottak@gjovik.kommune.no