Om Gjøvik kunst- og kulturskole

Gjøvik kunst- og kulturskole har tilbud innen musikk og visuell kunst. Vi gir også et bredt kunst- og kulturtilbud til mennesker med bistandsbehov.

Alle med interesse for billedkunst eller musikk kan søke opptak ved kunst- og kulturskolen i Gjøvik. Barn og unge i skolealder, bosatt i Gjøvik kommune, blir imidlertid prioritert.

Kulturskolen skal

  • gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk
  • gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag 
  • styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse 
  • styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og til å ta selvstendige valg 
  • gi fordypningsmuligheter – som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag 
  • gi varige spor – gi grunnlag for livslang læring og varig aktivitet 

Som lokalt kultursenter skal kulturskolen

  • være en aktiv og synlig aktør i Gjøvik kommunes kulturliv 
  • i samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge
  • medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse 
  • i samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til hele lokalsamfunnet

Gjøvik kunst- og kulturskole har ansvar for kommunens arbeid med den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken.