Søk plass

Du søker plass i Gjøvik kunst- og kulturskole på SpeedAdmin. Vi følger opp søknader om elevplass kontinuerlig, og gir beskjed så snart vi har ledig plass.

Søk plass

Hvem kan søke?

Alle med interesse for visuell kunst eller musikk kan søke opptak ved kunst- og kulturskolen i Gjøvik. Barn og unge i skolealder blir imidlertid prioritert.

Vi tilbyr også undervisning til elever fra andre kommuner, men barn fra Gjøvik kommune blir prioritert.

Priser

Det er kommunestyret som bestemmer satsene på elevavgift på kulturskolen.

Gjøvik kunst- og kulturskole
Hva Pris per år
Elevavgift 4 400 kroner
Instrumentleie 1 700 kroner
Administrajonsutgifter 200 kroner
Korkontigent - gruppe 3 950 kroner
Musikklek for barn - gruppe 3 950 kroner
Visuell kunst elevavgift - gruppe 3 950 kroner
Visuell kunst materialavgift 550 kroner
Leie av lokaler Etter avtale

Tilrettelagte kulturtilbud

Tilrettelagte kulturtilbud
Hva Pris per år
Tilrettelagt gruppeaktiviteter, (uten vedtak) per år 2 690 kroner
Tilrettelagt gruppeaktiviteter, deltakere fra andre kommuner per år 4 180 kroner
Kunstkafé, medlemsavgift, per år, inkludert materiell 4 480 kroner

Ventelister

Noen fag er det ventelister på. Det betyr det at du må vente til det blir ledig plass før du kan få plass. Vi vil anbefale å starte på et annet instrument mens du venter. Mange blir veldig fornøyd med det nye valget og velger å fortsette på instrumentet.

Ta gjerne kontakt med skolen for å høre om hvilke muligheter som finnes.

Fakturering

  • Egenandelene faktureres månedlig.
  • Etter at avtale om elevplass er inngått, forplikter en seg til å betale for et helt påbegynt semester. Semesteret går fram til jul - eller fram til sommerferien. En elevplass blir automatisk videreført inntil den sies opp.
  • I enkelte tilfeller kan eleven få en gratis plass for en periode.

Leie av instrument

Om du ikke selv har et instrument, kan du leie det hos oss, både til bruk på kulturskolen og hjemme. Vi leier ut det aller meste utenom piano og trommesett.

  • Pris for utleie finner du i tabellen over.
  • Skolen dekker vanlig vedlikehold og utgifter i forbindelse med normal slitasje.
  • Reparasjoner av skader dekkes av eleven.
  • Forbruk av instrumentrekvisita dekkes av eleven.

Mange ønsker helst å eie et instrument selv. Vi hjelper deg gjerne med å skaffe et godt instrument.

Oppsigelse av plass

Ta kontakt med Kirsten Øyhus på e-post kirsten.oyhus@gjovik.kommune.no om du ønsker å si opp plassen din ved kulturskolen.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om det skulle uklarheter i søknadsskjemaet eller andre spørsmål.

Her finner du kontaktinformasjon til kulturskolen.