Søk SFO-plass

Skolefritidsordningen er et pedagogisk omsorgs- og fritidstilbud for barn på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. Tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning.

Slik søker du

Du søker om plass gjennom Barnehage- og SFO-portalen.

Frist for å søke for nye 1. trinnselever er 15. februar samme år de starter på skolen.

Søk SFO-plass