Elevrådet

Elevrådet skal snakke for alle elevene på skolen. Er du med i elevrådet har du derfor ansvar for å ta viktige saker fra klassen din, til elevrådet og videre til skoleledelsen.

Elevrådets oppgave

Blir du valgt inn i elevrådet må du både få og gi informasjon for å kunne gjøre en god jobb.

Som elevrådsrepresentant må du derfor

  • gå informasjon fra andre elever om meningene og forslagene deres
  • gå tid i klassen til å snakke om viktige saker og om hva som kan bli bedre på skolen 
  • gå informasjon fra rektor om regler, planer og økonomi
  • gi informasjon videre til andre elever om bestemmelser og planer
  • gi informasjon til rektor og lærere om elevenes meninger og forslag

Hvis 1. og 2. trinn ikke har sine egne elevrådsrepresentanter, bør du som er tillitsvalgt i 3. trinn og oppover besøke trinnene og ta med elevenes forslag og meninger tilbake til elevrådet.