Ung i Gjøvik

Foreldrekontakter og FAU

Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

FAU-representanter på Lundstein skole 2020/2021

1. trinn: Nina Knutsen - nina@blaasertop.com

2. trinn: Elin Maria Kokslien - emkokslien@icloud.com

3. trinn: Kristin Larsen - kristinl-93@hotmail.com

4. trinn: Roger Strømsjordet - rogestro@online.no 

5. trinn: Marius Bekkelund - heidibekk@gmail.com

6. trinn: Anne Kari Solbrækken - lillemy73@hotmail.com

7. trinn: Marianne Mølmen (leder)hestejenta@hotmail.com

FAU har møter første torsdag hver måned.

Spørsmål og svar om FAU