Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldrene og skolens ledelse. 

FAU-representanter på Lundstein skole 2022/2023

1. trinn: Synnøve Mathisen, synnove75@hotmail.com

2. trinn: Vegar Strand, vegar.strand@gmail.com

3. trinn: Dag Erland Fosnes, dag.erland.fosnes@gmail.com

4. trinn: Dallas Skoglund, dallasskoglund@yahoo.com

5. trinn: Kristin Engeli, kristinengeli@hotmail.com

6. trinn: Tonje Nyland, tonjenyland1982@gmail.com

7. trinn: Anders Koll Sønsthagen, anderssonsthagen@gmail.com

FAU har møter første torsdag hver måned.

Spørsmål og svar om FAU